Gelijk loon voor gelijk werk

Vanaf 30 maart 2015 geldt dat vanaf dag 1 van de inlening de inlenersbeloning moet worden toegepast. Dat betekent dat iemand die wordt uitgeleend/uitzendkracht minstens hetzelfde beloond dient te worden als de medewerkers die rechtstreeks bij een opdrachtgever werken en dezelfde werkzaamheden uitvoert. De beloning die een uitzendkracht krijgt op basis van de CAO die bij een opdrachtgever van toepassing is, moet dan ook worden toegepast.

ABU CAO en transitievergoeding

Op 1 juli 2015 zal de nieuwe Wet Werk en Zekerheid voor wat betreft de transitievergoeding in werking treden. De nieuwe wet is een versoepeling van het ontslagrecht. De partijen betrokken bij de ABU CAO (Algemene Bond Uitzendondernemingen) hebben op 30 september 2014 een akkoord bereikt over wijzigingen van de ABU CAO onder andere in verband met de nieuwe wetgeving. Partijen bij dit akkoord hebben onderling afgesproken dat er bij overgang van een uitzendkracht naar een inlener of andere werkgever sprake is van een beëindiging van de uitzendovereenkomst/detacheringsovereenkomst op initiatief van de werknemer. Dan is er voor de uitzendonderneming geen transitievergoeding verschuldigd.

De ABU CAO is op dit moment algemeen verbindend verklaard. De verwachting is dat ook de wijzigingen van de CAO algemeen verbindend verklaard zullen worden.

Ontbinding arbeidsovereenkomst op grond van disfunctioneren

Zoals u hierboven kunt lezen, is vanaf 1 juli 2015  een transitievergoeding als ontslagvergoeding verschuldigd in plaats van een vergoeding op basis van de huidige kantonrechtersformule. De transitievergoeding valt meestal lager uit dan de huidige kantonrechtersformule. Werkgevers zullen daarom wellicht met het ontslag van een disfunctionerende werknemer wachten tot 1 juli a.s. Dit kan. Let wel op.

In de nieuwe wet is bepaald dat er een redelijke grond voor ontslag aanwezig als de werknemer ongeschikt is (anders dan door ziekte) om de bedongen arbeid te verrichten. Daarvoor is wel vereist:
 

  • dat de werknemer hiervan tijdig in kennis is gesteld;
  • de werknemer voldoende kans heeft gehad om zijn functioneren te verbeteren;
  • en de ongeschiktheid niet het gevolg is van onvoldoende zorg van de werkgever voor scholing of de arbeidsomstandigheden van de werknemer.

Speelt een dergelijke situatie nu bij u, zorg dan dat u straks kunt aantonen dat aan deze vereisten is voldaan. U hebt nu nog een aantal maanden om hiermee aan de slag te gaan.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via 0493-352070


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Arbeid

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×