Geldigheid van het concurrentiebeding

Vanaf 1 januari 2015 kan een concurrentiebeding in beginsel alleen nog geldig worden overeengekomen bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. In een tijdelijke arbeidsovereenkomst is een concurrentiebeding enkel mogelijk wanneer dit noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen en dit schriftelijk in de overeenkomst wordt gemotiveerd.

De wetgever heeft helaas niet uitgelegd wanneer er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Het is op dit moment voor ons dan ook afwachten welke eisen rechters hieraan zullen stellen.

Uitspraak Hof Den Bosch schept meer duidelijkheid
Een recente uitspraak van het Hof Den Bosch biedt een aantal aanknopingspunten. Hoewel het in deze zaak ging om een concurrentiebeding van vóór 1 januari 2015, geeft het Hof een aantal kenmerken van een zwaarwegend belang.

Het belang van de werkgever bij een concurrentiebeding is het voorkomen van een situatie waarbij er sprake is oneerlijke concurrentie. Volgens het Hof zal deze situatie zich vooral voordoen wanneer de werknemer door de kennis van de werkwijze, de klanten en de overige bedrijfsgeheimen van de werkgever zichzelf (of zijn nieuwe werkgever) een positie verschaft waarbij sprake is van ongerechtvaardigd voordeel in het concurrerend handelen. De nadruk ligt daarbij niet zozeer op de kennis en vaardigheden die de werknemer door eigen toedoen tijdens het dienstverband heeft verkregen, maar voornamelijk op de inbreng van de werkgever om de werknemer in staat te stellen de werkzaamheden zo optimaal mogelijk te laten verrichten, aldus het Hof.

Voor elke werknemer een op maat gemaakt concurrentie- en relatiebeding
Het concurrentiebeding vergt maatwerk en moet voor elke functie c.q. individuele werknemer apart worden opgesteld. In de motivering moet tot uitdrukking komen waarom deze specifieke werknemer met gebruikmaking van de kennis van het bedrijf van de werkgever, die hij zonder de werkzaamheden voor het bedrijf niet zou hebben, zijn werkgever rechtstreeks concurrentie zou kunnen aandoen en waarom er derhalve een zwaarwegend belang is.

Het bovenstaande geldt uiteraard ook voor het relatiebeding, omdat dit als een vorm van een concurrentiebeding wordt beschouwd. Wanneer in de arbeidsovereenkomst zowel een concurrentie- als relatiebeding is opgenomen, adviseren wij beide bedingen afzonderlijk te motiveren. Hoewel de bedingen verband houden met elkaar, dienen zij toch ieder een ander doel. Wanneer een rechter bovendien van mening is dat de motivering voor het concurrentiebeding onvoldoende is, kan op deze manier de motivering voor het relatiebeding wel nog in stand blijven.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via 0493-352070


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Arbeid

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×