Geen vuurwerk bij Toverland!

Op 12 augustus 2015 deed de Raad van State een uitspraak over een verleende toestemming voor het mogen afsteken van vuurwerk bij Toverland.

Voor het mogen toepassen van vuurwerk is een zogenaamde toepassingsvergunning op grond van het Vuurwerkbesluit vereist. Die vergunning wordt verleend door de minister van Infrastructuur en Milieu. De vergunning wordt verleend aan het bedrijf dat bedrijfsmatig vuurwerk af wil steken. Naast de toepassingsvergunning is ook, elke keer als er sprake is van het afsteken van vuurwerk, een zogenaamde ontbrandingstoestemming nodig. Die toestemming wordt door Gedeputeerde Staten van de betreffende provincie verleend.

Voor het afsteken van vuurwerk bij Toverland was een ontbrandingstoestemming gevraagd en verleend. Een nabijgelegen veehouderij had hiertegen bezwaar gemaakt en uiteindelijk beroep bij de Raad van State ingesteld. Vanwege het verblijf van zijn koeien in weilanden op korte afstand van de ontbrandingslocatie was hij bevreesd voor paniekreacties bij het vee waardoor de melkproductie kan afnemen. Ook maakte hij zich zorgen over het welzijn van het vee en was hij bang voor schade ten gevolge van het uitbreken van de dieren.

Een ontbrandingstoestemming kan worden geweigerd in het belang van de bescherming van de gezondheid van mens en van het milieu. Ook kunnen er op basis van dat belang voorschriften aan de toestemming worden verbonden.

In de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk zijn veiligheidsafstanden voorgeschreven. In die regeling is onder andere bepaald dat binnen 90 meter bedrijfsmatig geen dieren aanwezig mogen zijn.

De provincie vond dat met het in achtnemen van die afstand de toestemming kon worden verleend en dat de bedrijfsbelangen van derden of openbare orde en veiligheid in relatie tot opgeschrikt vee niet bij de beoordeling betrokken kan worden.

De Raad van State stelt dat de provincie de gevolgen van de ontbranding van vuurwerk buiten de veiligheidszone wél had moeten betrekken bij beoordeling. Ook valt de bescherming van de bescherming van de dieren, waaronder het vee van de veehouder,  onder de bescherming van het milieu zodat ook om die reden het besluit niet door de beugel kan.

De ontbrandingstoestemming werd dan ook vernietigd en zonder toestemming kunnen de vuurwerkshows niet doorgaan maar ook zonder vuurwerkshows zal er genoeg te beleven zijn bij Toverland.

Voor meer informatie over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met Ruud Verkoijen, advocaat Overheid + Omgeving via telefoonnummer 0493-331474 of via r.verkoijen@gca.nl


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Vergunningen

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×