Kijk ook eens naar de rol van jouw assurantietussenpersoon

Velen maken er gebruik van: een assurantietussenpersoon. Deze deskundige adviseert over en bemiddelt bij het sluiten van verzekeringsovereenkomsten. Maar wat mag je nou eigenlijk verwachten van deze adviseur?

In principe hangt dat af van wat de assurantietussenpersoon en zijn klant hebben afgesproken. Meestal hebben de assurantietussenpersoon en zijn klant echter geen concrete afspraken gemaakt. Dan zullen we dus moeten kijken wat van hem verwacht wordt op basis van de wet en rechtspraak.

De assurantietussenpersoon is een opdrachtnemer. Deze opdrachtnemer moet bij het verrichten van zijn werk de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Dit wordt ook wel de zorgplicht genoemd; hij moet zorgvuldig omgaan met het belang van de verzekerde (het is zijn taak om te waken voor de belangen van verzekeringnemers bij de tot zijn portefeuille behorende verzekeringen). Volgens de rechtspraak dient ‘een assurantietussenpersoon tegenover de verzekerde de zorg te betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsgenoot mag worden verwacht’. Dit wordt ook wel de ‘maatman’ genoemd: een fictief persoon die wordt gebruikt als vergelijking (wat  zou een  ‘andere’  assurantietussenpersoon doen of hebben gedaan). Dit betekent niet dat de assurantietussenpersoon altijd de best denkbare prestatie moet leveren.

assurantietussenpersoon

Maar wat is dan wél de omvang van die zorgplicht?

Dat hangt af van verschillende factoren. Onder meer de aard en de inhoud van de opdracht, de aard van de verzekering, de grootte van de kans op schade, de kenbaarheid van dit risico voor de tussenpersoon en de verzekeringnemer, de hoedanigheid van de verzekeringnemer, de aard en omvang van de mogelijke schade, de mogelijkheid en bezwaarlijkheid van maatregelen door de tussenpersoon en de omvang van de vergoeding voor de tussenpersoon.

Persoonlijk

Laagdrempelig

Luisterend oor

Samen

Geen verzekeringsdekking?

Een van de voornaamste redenen om een tussenpersoon in te schakelen, is het zorgen voor een passende verzekeringsdekking. Met andere woorden: je wilt goed verzekerd zijn en bij een schade niet te horen krijgen dat er geen uitkering volgt, terwijl je dacht aanspraak te kunnen maken op een vergoeding.

Het zorgen voor een passende verzekeringsdekking, wordt vaak gezien als de meest belangrijke (zorg)plicht  van  de  assurantietussenpersoon.

Als er geen dekking is onder de verzekeringsovereenkomst, terwijl je ervan overtuigd was aanspraak te kunnen maken op vergoeding van je schade, is het verstandig om eens kritisch naar het advies en de gegeven uitleg door jouw assurantietussenpersoon te kijken. Mogelijk dat in dat traject niet de zorg van een goed opdrachtnemer in acht is genomen, waardoor je nu met een schadepost achterblijft omdat de verzekeraar niet uitkeert. Als dit laatste het geval is, dan kun je mogelijk jouw schade alsnog via de assurantietussenpersoon vergoed krijgen. Neem in dat geval snel contact op met een specialist uit ons team, om te bezien wat de mogelijkheden zijn.

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Gratis adviesgesprek?

Vul onderstaand formulier in en je hoort binnen 1 werkdag van ons!

Neem contact met ons op

Neem je liever zelf contact met ons op? Lees hieronder onze contactgegevens.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×