Geen heffing leges voor behandeling van WOB verzoeken

Het in behandeling nemen van aanvragen en verzoeken brengt kosten met zich mee. Gemeenten dekken deze kosten door leges te heffen. Dat is namelijk toegestaan op grond van de Gemeentewet indien het gaat om dienstverlening. De vraag is echter of gemeenten ook leges in rekening mogen brengen voor de behandeling van het verzoek om informatie als bedoeld in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)?

Op 6 juli 2011 oordeelde het Gerechtshof ’s-Gravenhage dat wel degelijk leges in rekening mogen worden gebracht. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch oordeelde echter in de uitspraak van 16 december 2011 dat dit niet is toegestaan.

Naar het oordeel van het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch is het mogelijk dat door of vanwege het gemeentebestuur verrichte werkzaamheden als een dienst in de zin van de Gemeentewet aangemerkt kunnen worden. Volgens vaste jurisprudentie is het niet mogelijk om leges te heffen voor de werkzaamheden die verband houden met het algemeen belang. Met andere woorden: wordt met de werkzaamheden met betrekking tot het Wob-verzoek het individueel of algemeen belang gediend?

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch oordeelde dat het verzoek om informatie in het kader van de Wob per definitie het algemeen belang dient. Het Gerechtshof legt hieraan ten grondslag dat de Wob is geschreven met de bedoeling om een goede en democratische bestuursvorming te bevorderen. Daarnaast, zo oordeelde het Gerechtshof, is de Wob een uitwerking van de Grondwet waarin is bepaald dat de overheid bij de uitvoering van haar taak openbaarheid dient te betrachten. De gemeente dient dus uit te gaan van het algemeen belang van openbaarheid van informatie. Een concreet belang hoeft niet te worden aangetoond bij het verzoek. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch hecht grote waarde aan transparantie. Informatie moet immers kunnen worden opgevraagd om de overheid te controleren.

Voor meer informatie over dit onderwerp kun je terecht bij Peter Goumans, advocaat Overheid en Omgeving. Je kunt hem bereiken via p.goumans@gca.nl of 0492-780 193.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×