Garantie Instituut Woningbouw Opgeheven

Wat betekent dit voor jou?

Wat is de Stichting Garantie Instituut Woningbouw?
De Stichting Garantie Instituut Woningbouw (G.I.W.) is in 1975 opgericht met als doel het waarborgen van de kwaliteit van nieuwbouwwoningen. Door het uitgeven van een G.I.W.-waarborgcertificaat werden kopers van nieuwbouwwoningen gedurende een aantal jaren beschermd tegen eventuele technische en financiële risico’s. Het certificaat stelt onder meer de volgende zaken zeker: 

– Kwaliteitsgarantie 
Het G.I.W.-certificaat geeft 6 jaar garantie op de kwaliteit van de woning (met uitzondering van enkele onderdelen waarop een kortere garantie geldt).
– Afbouwgarantie 
Indien de aannemer tijdens de bouw failliet gaat, wordt de woning door bemiddeling van het G.I.W. door een ander afgebouwd.
– Modelovereenkomsten 
De koop-/aannemingsovereenkomst en de verkoopdocumentatie is opgesteld overeenkomstig het model en de richtlijnen van het G.I.W. en is door diverse organisaties goedgekeurd (o.a. Vereniging Eigen Huis en NVM)
– Geschillenregeling  
Geschillen met betrekking tot de kwaliteit van de woning kunnen worden voorgelegd aan het G.I.W.

Opheffing per wanneer?
Vanaf 1 januari 2010 is het Garantie Instituut Woningbouw opgehouden te bestaan. Vanaf die datum worden er dus ook geen G.I.W.-waarborgcertificaten meer afgegeven op nieuwbouwwoningen. Ook worden door het G.I.W. vanaf 1 januari 2010 geen nieuwe arbitragezaken meer in behandeling genomen.

Wat betekent dit voor jou?
De bepalingen die vermeld staan in jouw G.I.W. Garantie- en waarborgregeling blijven ongewijzigd van kracht met de looptijd en vervaldatum die vermeld in de regeling zelf. Dit betekent dat je nog altijd aanspraak kunt maken op herstel van verborgen gebreken of afbouw in het geval van faillissement van de bouwondernemer. Deze waarborg is verzekerd door of via de Stichting Waarborgfonds Koopwoningen, Woningborg of Bouwfonds. De enige verandering is dat je vanaf 31 december 2009 niet langer bij het G.I.W. terecht kunt voor arbitragezaken.

Tot wie kun je zich na 1 januari 2010 wenden?
Elk G.I.W. certificaatnummer begint met een letter. Dat is de S van Stichting Waarborgfonds Koopwoningen, de W van Woningborg of de B van Bouwfonds. Die letter geeft aan tot welke organisatie je je kunt wenden met vragen, klachten of verzoeken tot bemiddeling.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Guido Goorts, vakgroepleider Vastgoed op 0493-352070 of viag.goorts@gca.nl.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×