Ga jij gebukt onder een streng franchiseregime?

De Wet franchise is aangenomen. Met deze wet wil de wetgever de relatie tussen franchisegever en franchisenemer beter in evenwicht brengen. De wet vervangt de franchisecode. De verwachte ingangsdatum is 1 januari 2021. Wat zijn op dit moment knelpunten en wat gaat er veranderen?

Waarom deze wet?

De franchisegever blijkt vaak een sterke positie te hebben. Zo heeft de franchisenemer soms niet de informatie die hij nodig heeft om de franchiseonderneming op een succesvolle manier te exploiteren. Dit kan ertoe leiden dat de franchisenemer enerzijds weinig verdient en anderzijds een flinke schadevergoeding moet betalen wil hij de samenwerking beëindigen. Dit vindt de wetgever onwenselijk. Met de Wet franchise wordt franchise daarom aan meer regels gebonden.

‘Goed franchisegever’ en ‘goed franchisenemer’

Centraal in de nieuwe wet staat de verplichting dat partijen zich als ‘goed franchisegever’ en ‘goed franchisenemer’ gedragen. Er mag niet van de wet worden afgeweken ten nadele van de franchisenemer.

Wijzigingen die worden ingevoerd, kunnen worden verdeeld in vier onderwerpen:

1. Precontractuele uitwisseling van informatie

Vóór het sluiten van de overeenkomst, moet informatie uitgewisseld worden. Het gaat hierbij met name om financiële gegevens. Dit moet ten minste vier weken voor de contractsluiting gebeuren. Gedurende deze vier weken mag de franchisegever een aantal dingen niet doen. Zo mag hij de overeenkomst niet veranderen (tenzij in het voordeel van de franchisenemer) en mag hij de franchisenemer niet bewegen tot investeringen.

De franchisenemer heeft zelf in deze periode van vier weken een onderzoeksplicht. Hij moet zorgen dat hij geen beslissingen neemt op basis van onjuiste veronderstellingen.

2. De tussentijdse wijziging van een lopende franchiseovereenkomst

De franchisegever moet voorgenomen tussentijdse wijzigingen tijdig melden aan de franchisenemer. Als een maatregel ingrijpend is, is toestemming vooraf nodig.

3. De beëindiging van de franchisesamenwerking

Is een concurrentiebeding opgenomen, dan geldt na beëindiging van de samenwerking nog maximaal een jaar. Ook is het gebied waarbinnen het beding geldt beperkt tot het gebied waarin de franchisenemer werkzaam was. De franchisenemer mag verder niet gedwongen worden de onderneming tegen ongunstige voorwaarden te verkopen.

4. Het overleg tussen de franchisegever en zijn franchisenemers

Partijen moeten elkaar tijdens de overeenkomst hulp bieden en over belangrijke onderwerpen informeren. Zo wordt het wettelijk verplicht dat zij ten minste een keer per jaar om tafel gaan.

Overgangsrecht

De meeste onderdelen van de wet treden op 1 januari in werking. Voor franchiseovereenkomsten die vóór 1 januari 2021 zijn gesloten geldt dat twee artikelen later inwerkingtreden. Het gaat hierbij om artikelen die bepalen waar franchiseovereenkomsten aan moeten voldoen. Dit zou kunnen leiden tot praktische problemen dus treden deze artikelen twee jaar later pas in werking.

De nieuwe wet geeft meer rechten aan franchisenemers. Hiermee wordt geprobeerd ervoor te zorgen er een betere balans ontstaat tussen de belangen van franchisenemer en franchisegever. Heb je vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met Marleen van den Broek, advocaat Onderneming.

 


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Marleen van den Broek

Marleen van den Broek

Advocaat Onderneming

Stel gerust je vraag over Onderneming

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×