Flexibel ondernemen met de vernieuwde BV: deel 2

Op 4 oktober 2011 is de Tweede Kamer akkoord gegaan met de invoeringswet Flex BV. Concreet betekent dit dat deze wet er zeer binnenkort, waarschijnlijk per 1 juli 2012, gaat komen. In de vorige nieuwsbrief is kort uiteengezet wat de belangrijkste veranderingen zullen zijn. In deze nieuwsbrief wordt ingegaan op de uitbreiding van de bestuurdersaansprakelijkheid.

Uitkering van dividend
De aandeelhouders bepalen waar de winst naartoe gaat. Dat is onder het huidige recht al het geval en dat gaat ook niet veranderen. Ook blijft het zo, dat de bestuurders het uiteindelijke besluit daartoe nemen. Wat wel gaat veranderen, is wanneer er mag worden uitgekeerd. Nu wordt daarvoor de zogenaamde liquiditeitstoets gebruikt: er mag alleen worden uitgekeerd als er nog voldoende vrije reserves zijn. Is dat niet het geval en wordt toch uitgekeerd, dan is de uitkering nietig en kan de vennootschap de gedane uitkeringen terugvorderen op grond van onverschuldigde betaling.

Uitkeringstest
De liquiditeitstest verdwijnt onder de Flex-BV en maakt plaats voor een uitkeringstest: bestuurders mogen alleen nog winst uitkeren wanneer de vennootschap ook na uitkering van de winst nog schulden van schuldeisers kan voldoen. Wanneer schuldeisers na de uitkering niet meer kunnen worden voldaan en de bestuurder dit ten tijde van de uitkering wist of had moeten weten, dan is de bestuurder aansprakelijk voor het tekort. Een bestuurder kan aan aansprakelijkheid ontsnappen als hij bewijst dat de uitkering niet aan hem te wijten is én dat hij er alles aan heeft gedaan om de uitkering tegen te houden. Dit is geen gemakkelijke bewijsopdracht.

Mede aansprakelijkheid aandeelhouders
De aandeelhouders die de uitkering hebben ontvangen, kunnen ook voor een gedeelte aansprakelijk worden gesteld. Ook bij de aandeelhouder is vereist dat hij wist of hoorde te weten dat de vennootschap na uitkering in betalingsproblemen zou komen. Als dat het geval is, is de aandeelhouder verplicht tot vergoeding van het tekort, maar dat kan niet meer zijn dan hetgeen hij uitgekeerd heeft gekregen.

Onder de nieuwe wet worden de schuldeisers van de vennootschap dus meer beschermd, wanneer er uitkeringen worden gedaan, terwijl daar financieel gezien geen plaats voor is. Voor meer informatie over dit onderwerp kun je contact opnemen met Luc Tacx, advocaat Onderneming via telefoonnummer 0493 – 331486 of via l.tacx@gca.nl.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×