Fatale termijnen bij verborgen gebreken

Voor alle rechtsvorderingen gelden verjaringstermijnen, die in de wet opgenomen zijn. In aanvulling op deze wettelijke verjaringstermijnen komen in alle gebruikelijke algemene voorwaarden in de bouw contractuele vervaltermijnen voor. Sommige contractuele vervaltermijnen zijn korter dan de wettelijke verjaringstermijnen. Andere zijn weer langer dan de wettelijke verjaringstermijnen. Welke verjarings- of vervaltermijn is in welk geval van toepassing ?

(Verborgen) Gebreken
Na oplevering van een project/opdracht of na het verstrijken van de onderhoudstermijn zijn aannemers in beginsel ontslagen van de aansprakelijkheid voor gebreken, die een opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken. Doen zich echter verborgen gebreken voor, dan zijn aannemers hiervoor gedurende bepaalde termijnen aansprakelijk. Vaak gaat het hierbij om fatale termijnen. Veel opdrachtgevers zijn zich vaak niet of onvoldoende bewust van deze valkuil.

In de praktijk worden door aannemers algemene voorwaarden, zoals de UAV 1989 en de AVA 1992, van toepassing verklaard op de door hen gesloten aannemingsovereenkomsten. De fatale termijnen zijn opgenomen in deze algemene voorwaarden. Deze fatale termijnen brengen met zich mee dat een opdrachtgever binnen 5 jaar na oplevering of na het verstrijken van de onderhoudstermijn een procedure uit hoofde van een verborgen gebrek moet starten. Doet hij dit niet, dan wordt zijn vordering niet ontvankelijk verklaard.

Verjaringstermijn
Sinds 1 september 2003 is in het Burgerlijk Wetboek een korte verjaringstermijn van 2 jaar opgenomen voor zowel verborgen gebreken als voor gebreken die bij de oplevering zijn geconstateerd. Op grond hiervan verjaart een op een gebrek gebaseerde rechtsvordering na verloop van 2 jaar, indien de opdrachtgever niet binnen die termijn heeft geprotesteerd.

Conclusie
Door de wettelijke verjaringstermijn van 2 jaar kan een vordering vanwege een verborgen gebrek niet ontvankelijk zijn ondanks het feit dat deze binnen de aansprakelijkheidstermijn van 5 jaar werd ingesteld. De vordering wordt dan afgewezen omdat de verjaringstermijn is verstreken. In dat geval is de aannemer eerder bevrijd van zijn eventuele verplichting om tot herstel over te gaan.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Guido Goorts, vakgroepleider Vastgoed op 0493 – 352070 of viag.goorts@gca.nl.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×