Faillissement: wat is het precies?

In deze tijden van economische crisis gaan er steeds meer ondernemingen failliet. Wat is nu precies een faillissement en wanneer kan het uitgesproken worden?

Bij het uitspreken van een faillissement gebeuren twee belangrijke zaken: er wordt een gerechtelijk beslag gelegd en er vindt executie plaats van het geld en de goederen van de gefailleerde.
Het gerechtelijke beslag houdt in dat de gefailleerde niet langer zelf aan zijn geld en goederen mag komen.
Executie betekent dat het geld en de goederen van de gefailleerde worden gebruikt om zijn schuldeisers te betalen.
Een faillissement is bedoeld om te voorkomen dat alle schuldeisers afzonderlijk beslag leggen en door middel van een gezamenlijk beslag te zorgen dat het vermogen van de schuldenaar onder alle schuldeisers wordt verdeeld.

Aanvragen
Er zijn drie partijen die een faillissement kunnen aanvragen. Allereerst kunnen één of meer schuldeisers dit doen. Zij moeten hiervoor een advocaat inschakelen die de aanvraag kan indienen bij de rechtbank. Ook kan de schuldenaar zelf zijn eigen faillissement aanvragen. Hij hoeft hiervoor geen advocaat in te schakelen. Tenslotte kan het Openbaar Ministerie verzoeken om een faillissement.

Om een faillissement aan te vragen moet er aan een paar voorwaarden zijn voldaan. Er moeten tenminste twee schulden en schuldeisers zijn. Van die twee schulden moet er minimaal één opeisbaar zijn en de schuldenaar moet zijn opgehouden met betalen. Of hij niet wil of niet kan betalen is voor de aanvraag van een faillissement niet van belang.

Wat valt binnen het faillissement? 
Als de Rechtbank het faillissementsverzoek inwilligt, verklaart zij de onderneming of persoon in staat van faillissement. Dit betekent dat de schuldenaar de zeggenschap over zijn vermogen verliest en er niet meer over kan beschikken. Het faillissement omvat het gehele vermogen van de schuldenaar ten tijde van de faillietverklaring, maar ook alles wat hij gedurende het faillissement verwerft. Zaken die niet tot het vermogen van de schuldenaar behoren, maar die hij wel in zijn bezit heeft, vallen niet in het faillissement.

In het vonnis benoemt de Rechtbank een curator en een Rechter-commissaris. De curator is (meestal) een advocaat die het beheer over de failliete boedel overneemt. De Rechter-commissaris is een rechter die toezicht houdt op de curator. De curator zal de faillietverklaring zo snel mogelijk openbaar maken.

In de volgende nieuwsbrief zal ingegaan worden op de positie van schuldeisers in een faillissement.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Luc Tacx, vakgroepleider Ondernemings- en Verbintenissenrecht op 0475-420033 of via l.tacx@gca.nl


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×