Faillissement en Beslag

Eenzijdige opzegging overeenkomst

Ben jij benieuwd hoe het zit met faillissement en beslag? Als je als ondernemer in zwaar weer verkeert, is het belangrijk om jezelf de vraag te stellen hoe de financiële positie van je onderneming kan worden verbeterd. Hiervoor zijn meerdere mogelijkheden. Het ‘herstructureren’ van lopende overeenkomsten is één van de opties.

‘Herstructureren’ van overeenkomsten

Naast kritisch te kijken naar je bedrijfsvoering, kun je ook kritisch kijken naar de lopende overeenkomsten. Zijn alle overeenkomsten nog relevant voor de bedrijfsvoering? Of zijn er wellicht overeenkomsten die ondertussen stilzwijgend zijn verlengd, terwijl je er eigenlijk geen gebruik meer van maakt? Het is belangrijk om de looptijd en de opzegmogelijkheden van alle overeenkomsten in kaart te brengen om vervolgens te beoordelen of de overeenkomst moet (en kan) worden opgezegd.

Eenzijdige opzegging

Het eenzijdig opzeggen van een contract is een eenzijdige handeling. Twee partijen zijn de overeenkomst aangegaan, maar één van de partijen kan ervoor kiezen om het contract te beëindigen.

Of een partij de overeenkomst eenzijdig kan opzeggen, is van een aantal factoren afhankelijk. Een van de factoren is de kwalificatie van de overeenkomst (bijvoorbeeld huurovereenkomst of duurovereenkomst). Het is van belang om na te gaan wat er in de wet is opgenomen over (eenzijdige) opzegging. Uiteraard is het ook relevant wat daarover in de overeenkomst is opgenomen. Indien in de overeenkomst eenzijdige opzegging is uitgesloten, kan het onder omstandigheden tóch mogelijk zijn om de overeenkomst eenzijdig op te zeggen. Het in standhouden van de (gevolgen) van de overeenkomst moet dan onredelijk zijn.

WHOA: Wet homologatie onderhands akkoord

Onlangs heeft de Tweede Kamer de WHOA aangenomen. Dit wetsvoorstel biedt de mogelijkheid om buiten een faillissement een onderhands (dwang)akkoord te sluiten met crediteuren. Een specifiek onderdeel van dit wetsvoorstel is de mogelijkheid van een onderneming in nood, om een contract eenzijdig op te zeggen. De schuldenaar moet in dat geval een voorstel bij zijn wederpartij neerleggen dat ziet op beëindiging (of wijziging) van de overeenkomst. Verleent de wederpartij geen medewerking, dan kan aan de rechtbank worden verzocht om de overeenkomst eenzijdig op te zeggen. Let op, de wederpartij heeft dan in beginsel recht op een schadevergoeding. Dit wetsvoorstel is momenteel in behandeling bij de Eerste Kamer en dus nog niet in werking getreden.

Wil je graag weten of een overeenkomst eenzijdig kan worden opgezegd of hoe een contract moet worden beëindigd? Neem dan contract op met een van de advocaten van het team Vastgoed en Onderneming. Onze deskundige advocaten helpen jou graag verder met een helder antwoord waar je echt mee verder kunt. Stel je vraag eenvoudig online of maak een afspraak met een van onze advocaten in Eindhoven, Deurne of Helmond.

Maak een afspraak!


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Corona

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×