Faillissement

Een (dreigend) faillissement is een ingrijpende gebeurtenis voor alle partijen in kwestie. Vanzelfsprekend wil niemand daarmee geconfronteerd worden.

Mocht een onderneming onverhoopt toch in zwaar weer komen te verkeren, dan is het van groot belang dat de juiste stappen worden gezet om te proberen een faillissement te voorkomen. Dat kan bijvoorbeeld door:

  • schuldsanering;
  • herstructurering; 
  • herfinanciering.

Faillissement of een doorstart?

Mocht een faillissement niet kunnen worden voorkomen, dan is het zaak om de schade zoveel mogelijk te beperken. Dat kan onder meer door een doorstart, mits die tot de mogelijkheden behoort. In ieder geval zijn maatwerk, intensieve samenwerking en goede onderhandelingen met alle partijen noodzakelijk. Schade beperken lukt vaak beter als er tijdig contact met een advocaat wordt gezocht, aarzel dan ook niet en kom in actie.

Neem contact op met een van de onderstaande adviseurs en zij helpen u graag verder

20991230

Telefonisch contact

Telefonisch contact?

Laat hier uw naam en telefoonnummer achter We nemen binnen één werkdag contact met je op.

Veel gestelde vragen

Hoe lang duurt het voordat het faillissement is afgewikkeld?
De duur van een faillissement is afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het geval. Afhankelijk van de omvang van de onderneming, de kwaliteit van de administratie/boekhouding en het aantal verschillende vorderingen, heeft de curator meer of minder tijd nodig om tot een goede inventarisatie te komen. Verder kan een faillissementsafwikkeling vertraging oplopen door bijvoorbeeld bestuurdersaansprakelijkheid of andere bijzondere omstandigheden. Derhalve kan geen concreet antwoord gegeven worden op de vraag hoe lang het duurt voordat het faillissement is afgewikkeld.
Ik heb mijn vordering bij de curator/bewindvoerder ingediend. Wat gebeurt er verder?
De curator maakt een lijst van schuldeisers van de gefailleerde. Dit is een lijst met voorlopig erkende (concurrente) crediteuren. Bij betwisting van vorderingen kan deze lijst aangepast worden. Neem contact op met een faillissementsdeskundige van Goorts + Coppens als je nog een lopende overeenkomst hebt met de failliet en/of zaken heeft geleverd met eigendomsvoorbehoud of onder het recht van reclame. Het verdient dan aanbeveling niet lijdzaam af te wachten tot het moment de curator contact met je opneemt of tot het einde van het faillissement.
Mijn vordering is ontstaan na datum faillissement. Kan ik deze ook bij de curator indienen?
Nee, het faillissement geldt alleen voor vorderingen van voor datum faillissement. Indien je vordering is ontstaan na de faillietverklaring, dien je je rechtstreeks tot de failliet te wenden. Let op: als de curator je een opdracht geeft tot uitvoering van diensten ten behoeve van de afwikkeling van het faillissement, dan krijg je dit met voorrang betaalt uit de boedel. Dit is een boedelschuld.
Hoe kom ik erachter of er sprake is van faillissement?
Dagelijks worden bekendmakingen van faillissementen gepubliceerd in de Staatscourant en in het Centraal Insolventie Register (CIR). Dit register kun je digitaal raadplegen via de volgende link: http://insolventies.rechtspraak.nl/. In dit register kun je zoeken of een bedrijf of natuurlijke persoon failliet is.
Ik heb producten en diensten verleend, maar de debiteur kan niet meer betalen door faillissement. Ik heb een vordering op een faillissement. Wat nu?
Je kunt de vordering schriftelijk indienen bij de curator/bewindvoerder. Hierbij dien je bewijsstukken te overleggen van de vordering, zoals een overeenkomst of een factuur. Indien je een voorrangspositie hebt (preferente vordering) of beschikt over een zekerheidsrecht (hypotheek, pand, eigendomsvoorbehoud), moet je dit eveneens aangeven en bewijzen.