Externe veiligheid: óf de woning óf het gasontvangst- en gasverdeelstation weg!

Op 29 april 2015 deed de Raad van State een uitspraak in een zaak van ons kantoor waarbij de woning van onze cliënt naast een zogenaamd gasontvangst- en gasverdeelstation is gelegen.

In dit geval ging het om een gasontvangststation (GOS) en een gasverdeelstation (GVS) op 9 meter afstand van de woning van onze cliënt. Volgens het Activiteitenbesluit moet een afstand van 15 meter in acht worden genomen.

In een eerdere bestemmingsplanprocedure was de betreffende gemeente (Bergen op Zoom) al door de Raad van State op de vingers getikt toen men een woonbestemming aan de woning van onze cliënt had toegekend en tevens het GOS en GVS positief had bestemd. Toen al werd geconcludeerd dat er sprake was van een zorgvuldigheidsgebrek en om die reden werd het bestemmingsplan destijds vernietigd.

De gemeente was echter hardleers en probeerde met een zogenaamde kwantitatieve risicoanalyse (QRA) aan te tonen dat de vereiste afstand van 15 meter te ruim was en dat ook met een kortere afstand sprake was van een veilige situatie.

De Raad van State kan die redenering niet volgen en concludeert dat het Activiteitenbesluit harde afstandseisen kent waarvan niet kan worden afgeweken. Nu niet aan de afstandseis kan worden voldaan, moet er een keuze worden gemaakt tussen het uitkopen van onze cliënt of het verplaatsen van het GOS en GVS. Nu dit al de tweede beroepsprocedure was met dezelfde inzet, is de Raad van State heel duidelijk in haar uitspraak:

“De afweging dient te bestaan uit een afweging tussen enerzijds het uitkopen van [appellant] en het niet langer mogelijk maken van een kwetsbaar object binnen 15 m van de gasstations en anderzijds het beëindigen van de bedrijfsbestemming die voorziet in de gasstations op het perceel [locatie 2]. De raad kan in dit geval gelet op hetgeen hiervoor is overwogen niet volstaan met het onder het overgangsrecht brengen van de gasstations of de woning.”

Binnen 10 maanden, dus voor 1 maart 2016, moet er een nieuw bestemmingsplan liggen waarmee de gemeente haar keuze kenbaar maakt. Hopelijk komt er voor onze cliënt na jaren van procederen eindelijk duidelijkheid.

Heeft u zelf te maken met een situatie waarbij de externe veiligheid in het gedrang is of voor meer informatie over dit onderwerp, neemt u dan contact op met Ruud Verkoijen, advocaat Overheid en Omgeving via telefoonnummer: 0493-331474 of via e-mail r.verkoijen@gca.nl.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Vergunningen

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×