Exonoratiebeding: ”De directie stelt zich niet aansprakelijk,…”

Iedereen krijgt er wel eens mee te maken, de één wat vaker dan de ander: partijen die hun aansprakelijkheid uitsluiten. Is het niet bij het ophangen van een jas in de garderobe, dan wel in algemene voorwaarden bij het sluiten van een overeenkomst. Een beding dat aansprakelijkheid uitsluit in algemene voorwaarden heet een exonoratiebeding. Een beroep op een exoneratieclausule slaagt echter niet altijd.

Toepasselijk verklaren algemene voorwaarden

Het toepasselijk verklaren van algemene voorwaarden dien je volgens de wet te doen door je algemene voorwaarden aan te bieden aan de wederpartij. De wederpartij dient de algemene voorwaarden op haar beurt te accepteren.. Door aanbod en aanvaarding worden de algemene voorwaarden dan onderdeel van de overeenkomst. De acceptatie van de gelding van algemene voorwaarden wordt in de rechtspraak snel aangenomen. Als hiernaar wordt verwezen in bijvoorbeeld de overeenkomst, offerte of opdrachtbevestiging, deze worden bijgesloten, en de wederpartij hier niet tegen protesteert, dan wordt over het algemeen aangenomen dat de voorwaarden onderdeel zijn van de overeenkomst.

Vernietiging exonoratiebeding

Recentelijk heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een interessante uitspraak gedaan over de vernietiging van een exonoratiebeding. Een exonoratiebeding staat op de grijze lijst (bedingen in algemene voorwaarden die vermoed worden onredelijk bezwarend te zijn). De grijze lijst geldt alleen indien sprake is van een professionele partij die een overeenkomst sluit met een particulier.De zaak ging om een geschil tussen een particuliere opdrachtgever en een aannemer. De aannemer had een gietvloer gelegd, die gebreken vertoonde. De particuliere opdrachtgever was zelf een ondernemer in de vloerenbranche. De opdrachtgever eiste een schadevergoeding van de aannemer, maar de aannemer stelde dat hij niet aansprakelijk was, omdat hij aansprakelijkheid in zijn algemene voorwaarden had uitgesloten door middel van een exoneratiebeding. De opdrachtgever stelde echter dat hij een natuurlijk persoon is en het exonoratiebeding onredelijk bezwarend is en vernietigd moet worden.

Conclusie van Het Hof

Het hof gaf de opdrachtgever gelijk. Het hof stelde vast dat de opdrachtgever een overeenkomst was aangegaan als natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Dit betekent dat de grijze lijst van toepassing is. Het Hof concludeerde dat het exonoratiebeding onredelijk bezwarend was. Het feit dat de opdrachtgever een ondernemer is in de vloerenbranche en dus bekend is met algemene voorwaarden, dat daarin vaak exonoratiebedingen zijn opgenomen, en dat hij als ‘dga’ werkt voor een bedrijf dat vergelijkbare algemene voorwaarden hanteert, verandert dat volgens het Hof niet.

Het Hof voegde daar nog aan toe dat het niet zo kan zijn dat de aanvaardbaarheid van bedingen in algemene voorwaarden met consumenten, mede afhankelijk is van de veelal persoonlijke omstandigheden van de consument.

Het beroep op de vernietiging door de opdrachtgever slaagt dus. De aannemer wordt alsnog veroordeeld om de volledige schade te betalen.

Vragen?

Heb je vragen over de inhoud van algemene voorwaarden, of wil je graag algemene voorwaarden op laten stellen? Neem dan contact op met één van onze advocaten van team Onderneming:

Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Wil je op de hoogte blijven van de juridische ontwikkelingen? Meld je dan GRATIS aan voor dé juridische nieuwsbrief!

Meld je aan voor de nieuwsbrief!


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×