Energieprestatiecertificaat niet meer om mee te lachen

Het is al sinds 1 januari 2008 verplicht om bij de verkoop of verhuur van een gebouw een energieprestatiecertificaat, ofwel EPC, aan de koper/huurder te overhandigen. Het EPC geeft inzicht in het energiegebruik en de energiezuinigheid van een gebouw. In de praktijk blijkt dat bijna niemand zich aan de verplichting van het geven van een EPC houdt. Dit komt met name doordat er geen sanctie staat op het niet naleven van de verplichting.

Wetsvoorstel kenbaarheid energieprestatie gebouwen
Onlangs is een wetsvoorstel ingediend dat de regels met betrekking tot het EPC per 1 januari 2013 wil aanscherpen. De belangrijkste en meest ingrijpende wijziging is dat het de notaris wordt verboden om de leveringsakte te tekenen zolang de verkoper nog geen geldig EPC heeft overhandigd aan de koper. Het niet hebben van een geldig EPC belemmert dus de eigendomsoverdracht en vormt voor de notaris een grond om dienst te weigeren.
Ook voor de verhuurder komen er sancties als hij geen EPC overhandigt. Zolang er geen EPC is, hoeven huurders namelijk niet de volledige huur te betalen. De huurders mogen 10 % minder huur betalen, wat een extra stimulans is voor de verhuurder om een EPC aan te vragen.
Professionele partijen die gebouwen verkopen of verhuren, zoals makelaars, worden verplicht om de klasse van het EPC te vermelden in hun advertenties.

Uitzonderingen op de nieuwe regel zijn er natuurlijk ook. Voor gebouwen zoals kerken, monumenten en – kort gezegd – bepaalde gebouwen die weinig energie gebruiken is geen EPC verplicht.

Het wetsvoorstel ligt nu bij de Raad van State voor advies. Er kunnen dus nog wijzigingen in worden aangebracht. Zoals het wetsvoorstel er nu uitziet heeft het verstrekkende gevolgen voor de vastgoedpraktijk. Het ontbreken van een EPC blokkeert namelijk de juridische overdracht van een gebouw. Dat geldt ook voor de overdracht van een gebouw binnen een concern of bij de inbreng van een gebouw in een B.V. De tijd dat het EPC als een lachertje kon worden beschouwd, is hiermee voorgoed voorbij.

Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met Wesley Rhoe, teamvoorzitter Vastgoed via 0493 – 331483 of w.rhoe@gca.nl.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×