Én vertragingsboete én ontbindingsboete?

In een standaard koopovereenkomst voor woningen zijn vaak twee boetebepalingen opgenomen. De ene boete, de ontbindingsboete,  kan de koper verbeuren wanneer hij in verzuim is met het nakomen van zijn verplichtingen en de verkoper de overeenkomst wil ontbinden. Deze boete is vaak gesteld op 10% van de koopprijs. De andere boete, de vertragingsboete, kan de koper verbeuren voor iedere dag dat hij in verzuim blijft ten aanzien van de nakoming van zijn verplichtingen. Deze boete is vaak gesteld op 3 promille van de koopprijs per dag.

Meestal wordt door een verkoper slechts op één van deze boetes een beroep gedaan, wanneer de koper in verzuim is. In een zaak die voor het Gerechtshof Arnhem kwam, werd echter de vraag gesteld of het ook mogelijk is om als verkoper aanspraak te maken op beide boetes.

In die zaak speelde het volgende. De koper had nagelaten op een afgesproken datum een bankgarantie te stellen of een waarborgsom onder de notaris te storten. De verkoper heeft de koper daarom in gebreke gesteld en alsnog om nakoming van de verplichting verzocht. Daarbij heeft de koper ook een aanspraak gemaakt op de boete van 3 promille van de koopprijs per dag. De koper komt wederom zijn verplichting niet na. De verkoper sommeert de koper vervolgens nog twee keer om zijn verplichting na te komen. Wanneer de koper in verzuim blijft, wordt de koopovereenkomst door de verkoper ontbonden. De verkoper vordert vervolgens betaling van zowel de ontbindingsboete als de vertragingsboete. De rechtbank wijst alleen betaling van de ontbindingsboete toe. De verkoper is het daar niet mee eens en gaat tegen het vonnis in hoger beroep.

Het Gerechtshof Arnhem overweegt dat ‘uit het stelsel van de wet volgt dat een schuldeiser, bij een tekortkoming van de schuldenaar, de keuze heeft tussen nakoming of ontbinding’. Het hof is van mening dat de koopovereenkomst dit stelsel van de wet volgt en dat daarom de twee boetes niet naast elkaar kunnen worden verbeurd. Het hof laat het oordeel van de rechtbank daarom in stand. Een verkoper zal dus, afhankelijk van zijn situatie, moeten kiezen: of vertragingsboete of ontbindingsboete.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Thomas Berkhout, advocaat vastgoed, via t.berkhout@gca.nl of op 0493-352070.
 


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×