Einde aan stilzwijgende verlenging abonnementen

Nieuw jaar, nieuwe voornemens om eens flink te gaan sporten. Je neemt een jaarabonnement bij de sportschool, maar voor je het weet komt de klad erin en ga je niet meer. Je komt er echter te laat achter dat jouw abonnement opgezegd moest worden en zit weer voor een jaar vast aan het sportabonnement.

Stilzwijgende verlenging
Miljoenen mensen hebben contracten waar zij eigenlijk geen behoefte aan hebben op ADSL, tijdschriften, sportscholen, boekenclubs, kranten enzovoorts. Volgens de Nederlandse wet (Burgerlijk Wetboek) kunnen bepaalde abonnementen en contracten namelijk stilzwijgend, tot maximaal een jaar, worden verlengd zonder dat je als consument hierover wordt ingelicht. Als klant ontvang je achteraf alleen de rekening of blijkt uit jouw bankafschrijving dat jouw abonnement stilzwijgend is verlengd. Stilzwijgende verlenging kan als bijzonder hinderlijk worden ervaren.

Nieuwe regeling Telecommunicatiewet
In 2005 werd dit probleem erkend door Tweede-Kamerleden Fred Crone en Martijn van Dam. Middels een wetsvoorstel wilden zij een einde maken aan de stilzwijgende verlenging van contracten voor een jaar. Net zoals in het buitenland (België, Frankrijk en Oostenrijk) wilden zij de positie van de consument verbeteren door stilzwijgende verlenging van meer dan drie maanden te verbieden. Per 1 juli 2009 is een nieuwe regeling in werking getreden, waardoor de (maximale) opzegtermijn voor contracten wordt beperkt tot 1 maand. Deze regeling is opgenomen in artikel 7.2a van de Telecommunicatiewet. Vooralsnog is deze nieuwe regeling slechts bedoeld voor contracten voor elektronische communicatiediensten, zoals contracten voor internet en telefonie.

Wijziging Burgerlijk Wetboek
In 2009 heeft de PvdA wederom een wetsvoorstel ingediend tot het wijzigen van het Burgerlijk Wetboek. Dit wetsvoorstel heeft betrekking op overeenkomsten tot het geregeld afleveren van zaken, zoals abonnementen op dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften en bijvoorbeeld een abonnement bij een sportschool. De PvdA beoogt met dit voorstel een einde te maken aan de stilzwijgende verlenging van overeenkomsten met meer dan drie maanden en de stilzwijgende verlenging van lidmaatschappen te beperken tot maximaal één maand. De consument krijgt de bevoegdheid om de overeenkomst die langer dan één jaar lopen te allen tijde op te zeggen met een opzegtermijn van ten hoogste een maand.
Naar verwachting zal het wetsvoorstel rond juli 2011 worden ingevoerd. Het zal dus nog wel even duren voordat consumenten deze verdiende bescherming daadwerkelijk kunnen inroepen. Tegen de tijd dat het wetsvoorstel wordt ingevoerd, zullen wij je daar uiteraard over informeren.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Luc Tacx, vakgroepleider Ondernemings- en Verbintenissenrecht op 0475-420033 of via l.tacx@gca.nl.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×