Eigenaar van een supermarkt belanghebbende?

Eigenaar van een supermarkt belanghebbende?
 

In het bestuursrecht kan alleen een belanghebbende bezwaar en beroep aantekenen tegen een besluit van een bestuursorgaan. Een belangrijk vereiste is dus dat je wordt aangemerkt als een belanghebbende. De laatste jaren heeft de Raad van State zich regelmatig uitgesproken over de vraag of een persoon of rechtspersoon te beschouwen is als belanghebbende, zo ook zeer recentelijk.

In een zaak waar ons kantoor bij betrokken was, heeft de Raad van State op 28 januari 2015, 201403491/1 een uitspraak gedaan over het belanghebbende-begrip. De vraag die aan de orde was, is of de eigenaar van een supermarkt belanghebbende is bij een omgevingsvergunning voor de bouw van een nieuwe supermarkt in hetzelfde dorp. De eigenaar van de supermarkt maakte bezwaar tegen de verleende omgevingsvergunning. Naar het oordeel van de eigenaar werden de verhuur- en exploitatiemogelijkheden van zijn pand ernstig belemmerd door de omgevingsvergunning die de nieuwe supermarkt mogelijk maakte.

Zowel de gemeente als de rechtbank oordeelde dat de eigenaar van de supermarkt geen belanghebbende was bij de omgevingsvergunning, omdat het pand van de eigenaar op grond van het bestemmingsplan voor meerdere doeleinden kon worden gebruikt.

De Raad van State ziet dat echter anders, en oordeelde dat de betreffende eigenaar wel als belanghebbende dient te worden aangemerkt. Ondanks het feit dat het pand voor meerdere doeleinden kan worden gebruikt. De Raad van State volgt de redenering van eigenaar van de supermarkt dat hij wel te beschouwen is als belanghebbende, en vindt grondslag in de regel dat een concurrerende vastgoedeigenaar in hetzelfde verzorgingsgebied en marktsegment per definitie belanghebbende is.

In dit geval werd een nieuwe supermarkt mogelijk gemaakt op ongeveer 500 meter van het pand van de eigenaar. Daarmee is volgens de Raad van State de nieuwe detailhandelsvestiging gevestigd in hetzelfde marktsegment en verzorgingsgebied. Het feit dat het pand van de eigenaar ook voor andere doeleinden dan een supermarkt gebruik kan worden, laat volgens de Raad van State onverlet dat de nieuwe supermarkt nadelige gevolgen kan hebben voor de verhuurbaarheid van zijn pand.

Met deze uitspraak geeft de Raad van State weer meer duidelijkheid wie te beschouwen is als belanghebbende. Wilt u meer weten over deze casus of over de vraag wie te beschouwen is als belanghebbende in een bestuursrechtelijke procedure, kunt u contact opnemen met Irene van Geel via i.van.geel@gca.nl of 0492-780193

 


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×