Eenvoudiger vergunningsvrij bouwen per 1 november 2014

Vanaf de inwerkingtreding van de Wabo op 1 oktober 2010 is het vergunningsvrij bouwen vastgelegd in het besluit Omgevingsrecht (Bor). Vier jaar later, op 1 november 2014 worden de voorwaarden om vergunningsvrij te kunnen bouwen gewijzigd. Deze wijzigingen zijn in goed overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Vereniging bouw- en woningtoezicht Nederland tot stand gekomen. De bedoeling van deze wijziging is om de regels voor vergunningsvrij bouwen eenvoudiger te maken.

Bij vergunningsvrij bouwen hoeft de gemeente niet op de hoogte worden gesteld, maar moet wel aan het bouwbesluit worden voldaan. Een omgevingsvergunning is niet meer nodig, hetgeen tijd en legeskosten scheelt. De nieuwe regels hebben tot gevolg  dat bewoners en bedrijven eenvoudiger kunnen aan- of uitbouwen, alsmede bijgebouwen of andere kleine bouwwerken kunnen oprichten aan de achterzijde van een woning of ander hoofdgebouw. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van een mantelzorgwoning in de achtertuin.

Ook gaat vaker de korte (reguliere) procedure van acht weken in plaats van zes maanden gelden voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan. Dit geldt voor tijdelijke activiteiten tot een duur van 10 jaar. Denk hierbij aan leegstaande gebouwen die tijdelijk een andere, gewenste  functie krijgen, zoals winkel- of woonruimte. Door de korte (reguliere) procedure kan de gemeente dergelijke aanvragen veel sneller afwikkelen.

Wilt u meer weten over vergunningsvrij bouwen, neem dan contact op met Ruud Verkoijen, advocaat Overheid + Omgeving via r.verkoyen@gca.nl of 0492-544435.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Bouwen

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×