Een verlenging van de lockdown; verlies je werknemers niet uit het oog!

Mede door de verlenging van de lockdown van 12 januari 2021 zullen veel bedrijven voorlopig nog niet terug gaan naar de ‘normale’ werkomstandigheden. Nu deze corona-crisissituatie al langer voortduurt loop je als werkgever het risico op verslapping van de beschermingsmaatregelen. Ook wordt het voor medewerkers steeds lastiger en stressvoller om te voldoen aan verplichtingen vanuit hun werk, nu zij dat moeten combineren met thuisonderwijs en kinderopvang. Een goed moment om (weer) even stil te staan bij de beschermingsmaatregelen, de gezondheid van je werknemers en zijn/haar thuiswerkplek. Als jij je als werkgever van je beste kant laat zien, is de kans groot dat je werknemers dat ook doen. 

Belang van goede beschermingsmaatregelen

Het belang van goede beschermingsmaatregelen werd ook duidelijk in een recente uitspraak van de rechtbank Limburg.

 Werknemer is werkzaam als receptioniste/secretaresse. Haar werkgever heeft in een e-mail van 15 maart 2020 aan alle medewerkers (na een van de eerste persconferenties) aangegeven te verwachten dat iedereen zijn/haar werkzaamheden uitvoert vanuit zijn/haar vaste werkplek. Zij heeft zich op 16 maart 2020 ziek gemeld vanwege chronische hartklachten en is op 4 mei 2020 arbeidsongeschikt verklaard. Per 1 juni 2020 is de werkgever gestopt met het betalen van haar salaris.

De bedrijfsarts heeft twee adviezen opgesteld. In beide adviezen raadt de bedrijfsarts aan om thuis te werken, onder meer vanwege het behoren tot een risicogroep voor Covid-19. Als dit niet mogelijk is, moet de werkgever minstens zorgen voor een veilige werkplek. De werknemer en de bedrijfsarts zijn van mening dat er geen sprake was van een veilige werkplek. De werkgever gaf echter aan alle mogelijke maatregelen getroffen te hebben om haar medewerkers een veilige werkplek te bieden. De werkgever vindt dan ook dat deze werkweigering, die al zo’n zes maanden duurt, voor rekening van de werknemer moet komen.

De rechter heeft echter geoordeeld dat de werkplek niet veilig was. Zo ontbraken bij bezoek van de Arboarts spatschermen bij de balie. Ook later, op het moment dat een buurvrouw het kantoor binnen liep, ontbrak het aan beschermingsmaatregelen zoals desinfectie en looproutes. Werknemer heeft duidelijk aangegeven op haar werkplek te willen verschijnen als zij daar veilig kon werken. Ze heeft zelfs aangeboden de aanpassingen voor haar werkplek zelf te willen betalen. De werknemer wilde dus wel ter plaatse werken, maar niet als haar gezondheid daardoor in gevaar kon komen. Daarnaast heeft werkgever geen passend werk aangeboden, om werknemer de mogelijkheid te geven thuis te werken. De werkweigering kan haar dus volgens de rechter niet toegerekend worden en de werkgever moet het salaris blijven doorbetalen.

 

Arbowetgeving

Vanaf 1 januari 2021 zijn hygiënemaatregelen ook expliciet opgenomen in de aangescherpte Arbowetgeving. Voor mensen die op kantoor werken moet de werkgever passende hygiënemaatregelen treffen. De werkgever moet de medewerkers hierover inlichten en dit ook handhaven.

Al met al moet je als werkgever zorgen voor voldoende beschermingsmaatregelen, waarbij de nieuwe Arbowetgeving als minimum geldt, of toestaan dat werknemers thuiswerken. Is de werkplek niet veilig genoeg en verricht je werknemer daardoor geen werkzaamheden? Dan moet je als werkgever toch het loon blijven betalen. Zorg dus voor een veilige werkplek of laat je werknemers thuis werken. Blijf daarnaast in gesprek met je werknemers en zoek waar nodig naar oplossingen, zo kom je samen deze crisistijd door.

Heb je vragen over de verplichting om het loon door te betalen? Neem dan contact op met een van onze advocaten van team Arbeid. Mocht je een andere arbeidsrechtelijke vraag hebben kun je uiteraard ook bij ons terecht.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Arbeid

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×