Een PAS op de plaats, alle vergunningen in de wachtkamer. Of toch niet?

De hoogste bestuursrechter verwees de PAS-regeling naar de prullenbak. De reden hiervoor was dat de PAS-regeling in strijd is met de Europese regelgeving. De uitspraak van de hoogste bestuursrechter heeft geleid tot stilstand in diverse juridische procedures. Denk aan hierbij aan zowel bestemmingsplanprocedures, als vergunningsprocedures. In ons vorige artikel over het PAS noemden we al enkele voorbeelden van bestemmingsplannen die de eindstreep niet hebben gehaald bij de rechter (Boxtel, Roermond en Wageningen).

Inmiddels is het wettelijk kader van de Wet natuurbescherming en de daarop gebaseerde regelgeving in overeenstemming gebracht met de uitspraak van de hoogste bestuursrechter. Dat neemt niet weg dat overheden op alle niveaus nog steeds aan het worstelen zijn met de procedures die door de uitspraak nu op ‘on hold’ zijn gezet. Ook in politiek Den Haag is niet stilgezeten. In de meest recente kamerbrief van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is aangegeven dat wordt gestreefd om zo snel mogelijk weer toestemmingen te kunnen verlenen op basis van de Wet natuurbescherming aan activiteiten die het stikstofprobleem niet verder vergroten.

Afgelopen maandag is hiervoor een grote stap genomen. Er is een nieuwe AERIUS Calculator. Die ontwikkeling is goed nieuws en slecht nieuws.

Goed nieuws voor wie?

Projecten waarbij thermische pluimstijging maatgevend is en geen sprake is van gebouwinvloed. Dit zijn vooral projecten in de energiesector, de woon- en werksector, industriesector en verkeersector. De AERIUS Calculator kan in dat geval worden ingezet om de depositie te berekenen.

Slecht nieuws voor wie?

Projecten waarbij pluimstijging door impuls maatgevend is en sprake is van gebouwinvloed. Dit zijn veelal projecten in de landbouw. Denk bijvoorbeeld aan projecten waarbij beoogd wordt luchtwassers te gebruiken. De AERIUS Calculator kan deze factoren niet goed doorrekenen.

Wat nu?

Afhankelijk van het project kunnen dus weer berekeningen worden uitgevoerd met de AERIUS Calculator. Mocht uit de berekening komen dat de activiteit niet tot een toename van de stikstofdepositie leidt, dan zal het aspect stikstof in ieder geval geen probleem meer zijn. Evengoed kan dit gelden voor projecten, waarbij intern kan worden gesaldeerd. Hierbij moeten we wel opmerken dat nog advies wordt uitgebracht door het ‘Adviescollege stikstofproblematiek’. Wij verwachten daarom dat bij projecten waarbij gepoogd wordt intern te salderen, helaas nog de rem op vergunningen wordt gehouden. Begin oktober van dit jaar is de verwachting dat er meer duidelijkheid hierover komt

Duidelijk is dat de nieuwe AERIUS Calculator voor sommige projecten, die vanwege de PAS-uitspraak zijn stilgelegd, perspectief kan bieden.

Heb je hierover vragen? Bijvoorbeeld omdat jouw vergunningsaanvraag aan de kant is geschoven? Of je bent bezig met een vergunningsaanvraag, maar weet niet goed of het zin heeft om er één aan te vragen gelet op de stikstofproblematiek?  Neem gerust contact op met onze specialisten op het gebied van Natuurbescherming:

Tot slot…

Op dit moment heerst ook veel onduidelijkheid over de status van onherroepelijke vergunningen. Ondanks de hoogste bestuursrechter heeft beslist dat de PAS-uitspraak geen invloed heeft op reeds verleende vergunningen, zijn ook deze vergunningen niet uit de gevarenzone. Dit vanwege de intrekkingsbevoegdheden die er in de wet zijn. Mocht u worden geconfronteerd met een intrekking van uw vergunning of u heeft hierover andere vragen, contact ons ook in dat geval gerust. Wij adviseren en denken graag met u mee.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×