Een overzicht van de belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving

Twee weken geleden is het nieuwe jaar van start gegaan. Een nieuw jaar betekent vaak ook nieuwe wet- en regelgeving. In dit artikel zetten we een aantal belangrijke veranderingen vanaf 1 januari 2020 op een rij.

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Zoals bij velen al bekend is op 1 januari de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking getreden waardoor verschillende arbeidsrechtelijke regels zijn veranderd. Vorig jaar hebben wij een reeks artikelen gepubliceerd over de wijzigingen. Deze reeks kun je hier vinden.

Aanvullend geboorteverlof

Vanaf 1 juli 2020 kunnen partners tot vijf weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Zij hebben daarbij recht op een uitkering van het UWV ter hoogte van 70 procent van hun dagloon. De werknemer dient deze verlofweken op te nemen binnen zes maanden na de geboorte van het kind. Voorwaarde is verder dat een werknemer eerst het geboorteverlof van eenmaal het aantal werkuren per week opneemt. Ook moet een werknemer het verlof in hele weken aanvragen.

Minimumloon

Het wettelijk minimumloon is omhoog gegaan. Het brutominimumloon voor werknemers vanaf 21 jaar en ouder is sinds 1 januari 2020 bij een volledig dienstverband: €1.653,60 per maand.

Verruiming werkkostenregeling (WKR)

Voor een werkgever is het nu mogelijk om werknemers te belonen met een onbelaste vergoeding tot €2.000,-. Over de eerste €400.000 van de loonsom (het loon van alle medewerkers samen) is een onbelaste vergoeding van 1,7% van de loonsom mogelijk.

AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd blijft vooralsnog onveranderd en blijft staan op 66 jaar en 4 maanden. De verwachting is dat de AOW-leeftijd in 2022 omhoog gaat naar 66 jaar en 7 maanden.

Nieuwe rechtspositie ambtenaren

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren is in werking getreden. Daardoor wordt de arbeidsrechtelijke positie van ambtenaren gelijk aan die van ‘gewone’ werknemers in het bedrijfsleven. Dit betekent bijvoorbeeld dat bij ontslag geen bezwaar meer kan worden gemaakt bij de bestuursrechter.

Regeling onwerkbaar weer

De Regeling onwerkbaar weer is in werking getreden. Deze regeling houdt in dat indien sprake is van een buitengewone natuurlijke omstandigheid én voldaan is aan de overige voorwaarden zoals beschreven in deze regeling, een werkgever na het verstrijken van een aantal wachtdagen (twee in geval van vorst, ijzel en sneeuwval) kan worden vrijgesteld van loondoorbetalingsplicht.

Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen (SLIM)

Vanaf maart 2020 kunnen mkb-bedrijven subsidie aanvragen om loopbaanadviezen voor hun werknemers te krijgen, de vaardigheden van de werknemers up-to-date te houden of om een bedrijfsschool op te richten. Het kabinet wil met deze regeling ervoor zorgen dat leren en ontwikkelen ook in mkb bedrijven mogelijk wordt. Elke mkb-ondernemer kan vanaf maart volgend jaar een subsidie krijgen van maximaal € 24.999,-.

Btw-identificatienummer
Ter vervanging van het btw-nummer – waarin het bsn-nummer was verwerkt – kunnen zzp’ers momenteel gebruik maken van een persoonlijk btw-identificatienummer. Let er dus op dat de website, facturen en andere standaarddocumenten hierop aangepast worden.

Heeft u vragen over een van bovenstaande wijzigingen? Neem dan contact op met één van de advocaten van team Arbeid:

Maud Saes

Voor vragen over fiscale wijzigingen adviseren wij contact op te nemen met een fiscalist.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×