‘Een ongeluk zit in een klein hoekje’

Voor iedere werkgever geldt een zorgplicht ten aanzien van zijn werknemers. Hij moet zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving, voor bescherming van zijn werknemers tegen gevaar. Deze zorgplicht, vastgelegd in artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek, heeft een ruime strekking; het is niet eenvoudig eraan te voldoen. Dit blijkt onder meer uit de uitspraak van de rechtbank Arnhem van 14 september 2012.

Feiten
Op 16 februari 2006 overkomt de werknemer een ongeval op het werk. De werknemer verricht werkzaamheden op de tweede verdiepingsvloer van een woning en wel op 5.5 meter hoogte. De werknemer is gestruikeld over een uit de vloer stekend draadeinde.  Daardoor is hij op de 60 centimeter lager gelegen valbescherming van de steiger en vervolgens op de 2.25 meter lager gelegen steigervloer gevallen. Deze val had letsel tot gevolg. De extra valbeveiliging aan de rand van de verdiepingsvloer was weggehaald. Dit was nodig voor de uitoefening van de werkzaamheden. Er waren geen andere technische veiligheidsmaatregelen genomen.

Oordeel van de Arbeidsinspectie
Volgens de Arbeidsinspectie is in dit geval geen sprake van overtreding van de Arbeidsomstandighedenwet. Door de inspectie is geen verband gevonden tussen een overtreding van de Arbeidsomstandighedenwet en de oorzaak van het ongeval. De steigerconstructie heeft het valgevaar teruggebracht van 5.5 tot ongeveer 2.25 meter. De steigervloer was op het moment van het ongeval vrij van obstakels. Valgevaar was nauwelijks aanwezig.

Oordeel van de kantonrechter
De kantonrechter oordeelt, na inwinning van een deskundigenbericht, dat de werkgever toch aansprakelijk kan worden gehouden. De werkgever heeft niet aan zijn zorgplicht voldaan door alleen een steiger te plaatsen. Er moet worden gekeken naar het reële risico op ernstig letsel bij een val van hoogte. Dit risico heeft zich bij het onderhavige ongeval verwezenlijkt ondanks de geplaatste steiger.

Conclusie
Een werkgever kan er dus niet van uitgaan dat het enkel voldoen aan de arbeidsomstandighedenregelgeving voldoende is. Zijn zorgplicht gaat verder. Ondanks overeenstemming met de arbeidsomstandighedenregelgeving kan de situatie op de werkplek toch als ‘gevaarlijk’ worden aangemerkt. Om aan aansprakelijkheid te ontkomen, dient een werkgever alle mogelijke risico’s uit te sluiten. Dit vraagt om veel tussentijdse controle en veel aandacht voor veiligheid bij elke specifieke werkzaamheid.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via 0493-352070.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×