Echtscheiding: mediation of tegenspraak?

Een echtscheiding brengt gevolgen met zich mee voor de kinderen, als die er zijn, en op financieel vlak. Als de beslissing om te gaan scheiden definitief geworden is, is de volgende vraag hoe je de gevolgen ervan gaat regelen. Grofweg zijn er twee opties te onderscheiden: mediation (waarbij partijen gezamenlijk één mediator benaderen) en een procedure op tegenspraak (waarbij ieder een eigen advocaat in de arm neemt). Hoe maak je de keuze?

Rechtbank

Zowel bij mediation als bij de procedure op tegenspraak is het onvermijdelijk dat een verzoek tot echtscheiding wordt ingediend bij de Rechtbank. Een advocaat of advocaat-mediator kan het verzoekschrift zelf bij de rechtbank indienen. Bij een mediator die géén advocaat is, is alsnog inschakeling van een advocaat noodzakelijk.

Werkwijze mediation

In mediation gaan partijen met elkaar in gesprek onder begeleiding van de mediator. Om een veilige overlegsituatie te waarborgen worden voorafgaand aan de mediation afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over geheimhouding en de onpartijdigheid van de mediator. Partijen moeten dus de bereidheid hebben om met elkaar in overleg te gaan en afspraken te maken. Een advocaat-mediator zal er bovendien voor zorgen dat de afspraken die partijen willen maken ook vanuit juridisch oogpunt juist zijn.

Tegenspraak

Als partijen niet met elkaar in gesprek willen of kunnen, is het verstandig een eigen advocaat in de arm te nemen. Deze advocaat zal in eerste instantie contact opnemen met de advocaat van de andere partij om tot afspraken te komen over de gevolgen van de echtscheiding.

Lukt dat niet, dan zal een verzoekschrift echtscheiding bij de rechtbank worden ingediend waarin niet alleen de echtscheiding zelf maar ook de gevolgen daarvan aan de rechtbank worden voorgelegd. De andere partij kan verweer voeren en eventueel ook zelf verzoeken aan de rechtbank voorleggen. Uiteindelijk neemt de rechtbank beslissingen over de gevolgen van de scheiding.

Duur traject

Mediation neemt – gemiddeld – 3 tot 6 maanden in beslag terwijl een echtscheidingsprocedure op tegenspraak zeker 12 maanden (of langer!) kan duren.

Kosten

Mediation is normaal gesproken goedkoper omdat je kosten samen kunt delen en het traject korter is. Dit geldt alleen als de mediation succesvol is. Eindigt de mediation voordat overeenstemming is bereikt, dan zal alsnog een procedure op tegenspraak volgen. Je maakt dan dubbele kosten. Het is dus van belang op voorhand goed na te gaan of beide partijen achter mediation staan en bereid zijn zich daarvoor in te zetten.

Hulp nodig?

Folkert Terpstra is zowel advocaat als advocaat-mediator en kan je in beide situaties bijstaan. Wil je meer informatie? Neem dan contact op met ons kantoor.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Familie

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×