Duur verplichting alimentatie verkort!?

In de huidige wetgeving geldt als uitgangspunt dat na een echtscheiding een alimentatieplicht bestaat van maximaal 12 jaar. In bepaalde situaties, namelijk bij huwelijken die minder dan 5 jaar hebben standgehouden en waarin bovendien geen kinderen geboren zijn, geldt een kortere termijn voor het betalen van partneralimentatie. In die gevallen is de alimentatieduur gelijk aan de duur van het huwelijk. Dit betekent in de praktijk dat bij de meeste echtscheidingen sprake is van een periode van 12 jaar waarin partneralimentatie moet worden betaald, indien daaraan behoefte bestaat en daarvoor ook voldoende draagkracht aanwezig is.

Duur alimentatie verkort - Goorts Coppens advocaten

Het ziet er naar uit dat deze wettelijke termijnen gaan wijzigen. De Tweede Kamer heeft namelijk ingestemd met een wetswijziging die zal leiden tot een kortere alimentatieduur omdat dit beter past bij de ontwikkelingen in de maatschappij. De verwachting is dat de Eerste Kamer ook met deze wetswijziging gaat instemmen. Dit betekent dat hoogstwaarschijnlijk met ingang van 1 januari 2020 nieuwe regels zullen gaan gelden voor de duur van partneralimentatie.

De nieuwe regeling

In de nieuwe regeling is de hoofdregel dat de termijn voor het betalen van partneralimentatie gelijk wordt gesteld aan de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van  5 jaar. Dit is dus aanzienlijk korter dan de termijnen die nu gelden.

Ook in de nieuwe regeling zijn enkele uitzonderingen opgenomen. In die gevallen wordt de duur van de verplichting tot het betalen van partneralimentatie juist verlengd naar maximaal 12 jaar. Dit is onder meer het geval als er sprake is van:

  • kinderen die de leeftijd van 12 jaar nog niet hebben bereikt.
  • een huwelijk dat langer heeft geduurd dan 15 jaar en waarbij de alimentatiegerechtigde ten hoogste 10 jaar jonger is dan de AOW leeftijd;
  • een huwelijk dat langer heeft geduurd dan 15 jaar en waarbij de alimentatiegerechtigde 50 jaar of ouder is.

Conclusie

Conclusie is in elk geval dat in veel gevallen vanaf 1 januari 2020 sprake zal zijn van een (aanzienlijk) kortere alimentatieduur. De nieuwe wetgeving zal alleen van toepassing zijn op echtscheidingen die ná 1 januari 2020 worden aangevraagd. Dit betekent dat er voor lopende alimentatieverplichtingen helemaal niets gaat veranderen. Ook als de echtscheidingsprocedure op dit moment al loopt, maar er nog geen partneralimentatie is vastgesteld, heeft de nieuwe wetgeving dus geen gevolgen. Overweegt u een echtscheiding dan is het wel belangrijk om rekening te houden met de hiervoor genoemde wijzigingen. Voor een alimentatieplichtige kan het interessant zijn om de echtscheidingsaanvraag nog even uit te stellen terwijl het voor de alimentatiegerechtigde juist wenselijk kan zijn nog dit jaar een echtscheidingsprocedure op te starten. Houdt u er bij deze planning echter rekening mee dat naast de eventuele  vaststelling van partneralimentatie nog een groot aantal andere persoonlijke en financiële gevolgen zijn verbonden aan een echtscheiding zodat de alimentatieduur niet altijd de doorslaggevende factor hoeft te zijn.

Vragen?

Laat je goed informeren over alle gevolgen van de echtscheiding door een specialist. Voor vragen kun je terecht bij Imke Gerrits. Je kunt haar bereiken via de mail (i.gerrits@gca.nl) of via de telefoon (0493-352070).

Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Wil je op de hoogte blijven van de juridische ontwikkelingen? Meld je dan GRATIS aan voor dé juridische nieuwsbrief!

Meld je aan voor de nieuwsbrief!

 

 

 


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Familie

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×