Dure vergissing…

In veel overeenkomsten is een boetebeding opgenomen. Zo’n beding kan kostbare gevolgen hebben. Door de rechter wordt al snel aangenomen dat het redelijk is dát een boete is overeengekomen en ook de hoogte van het boetebedrag wordt door de rechter vrij snel aangenomen. Af en toe besluit de rechter echter om een overeengekomen boete te matigen. Zo ook in onderstaande kwestie.

Waar gaat het over?
Verhuurder verhuurt opslagplaats aan huurder DSV. De huurprijs is € 3,45 excl. btw per m2 per maand. Afgesproken is dat de huurder aan het einde van iedere maand aangeeft hoeveel opslagruimte hij nodig heeft. De maandelijks te huren oppervlakte wordt met gekleurde tape aangegeven in de loods. Als er, zonder dat dit aan de verhuurder is aangegeven, meer opslagruimte wordt gebruikt dan is afgesproken, dan moet de huurder aan de verhuurder een boete betalen. Deze boete bedraagt: 1 maand huur van de actuele maandhuur voor iedere dag dat de huurder in overtreding is.

Boete
In augustus heeft de huurder 11.085 m2 gebruikt terwijl 8.085 m2 was afgesproken. De verhuurder brengt dus de boete in rekening die niet mals is: € 3,45 per m2 per maand x 8.085 m2 x 9 dagen = € 251.039,25. De huurder is het niet eens met de hoogte van de boete.

Rechter
De rechter geeft aan dat bij een boetebeding gekeken moet worden naar wat partijen over en weer hebben verklaard en wat zij uit elkaars verklaringen en gedragingen mochten verwachten.

In dit geval is de rechter van mening dat de huurder geen feiten heeft gesteld waaruit blijkt dat een van de partijen niet heeft begrepen wat er in de overeenkomst staat. Daarbij is het van belang dat het gaat om professionele partijen die regelmatig contracten met een boetebeding sluiten. Het boetebeding is dus gewoon geldig.

Matiging boete
De rechter vindt in dit geval echter wel dat de boete erg hoog is in verhouding tot de geleden schade. De schade voor de verhuurder zou zijn: 3.000 m2 (het teveel gebruikte aantal vierkante meters) x 9/31e dag x € 3,45 = € 3.004,84. De rechter matigt een boete alleen, als de boete onder de gegeven omstandigheden buitensporig en daarom onaanvaardbaar is.  De rechter kijkt dan bijvoorbeeld naar:

  • verhouding tussen de werkelijke schade en de hoogte van de boete;
  • aard van de overeenkomst;
  • inhoud en strekking van het beding;
  • omstandigheden waaronder het beding is ingeroepen.

Beslissing
In dit geval heeft de rechter vastgesteld dat hij een boete van € 251.000,– veel te hoog vindt. De rechter matigt de boete naar een bedrag dat vrijwel gelijk is aan 1 maand actuele huur, te weten 8.085 m2 x € 3,45 = € 28.000,–.

Conclusie
In dit geval had de huurder dus geluk maar lang niet in alle gevallen wordt een boete gematigd. Ben je dus goed bewust van een eventueel boetebeding in een overeenkomst die je sluit en wat je moet doen om te voorkomen dat de boete verschuldigd wordt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marleen van den Broek, advocaat Onderneming en Vastgoed via m.vanden.broek@gca.nl of 0493-331478.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Huur

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×