Update: Dossier schade door noodweer

UPDATE NOODWEERSCHADE: Ruim 6 jaar na het noodweer in 2016 zijn er nog altijd een flink aantal gedupeerden die de forse schade opgelopen door het noodweer, niet vergoed krijgen.

Een update over een aantal procedures die lopen tegen een aantal verzekeraars:
ASR: 1-4-2022: Een zitting (comparitie van partijen) heeft plaatsgevonden ter terechtzitting van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. De raadsheer-commissaris heeft de zaak verwezen naar de roldatum van 3 mei 2022 voor akte aan de zijde van ASR, waarna op 31 mei 2022 een antwoordakte mag worden genomen.

Reaal: 19-5-2022: de zaak is door de verzekerde ingetrokken.

Aegon/Allianz: 29-1-2022: de Rechtbank Rotterdam heeft de vorderingen van de verzekerde afgewezen. Er wordt geen hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank.

 

Originele bericht van 2016: (incl. updates)

Ruim anderhalf jaar na het noodweer van 23 juni 2016 is er nog altijd een flink aantal gedupeerden die de forse schade opgelopen door het noodweer, niet vergoed krijgen. Nog steeds is er discussie of het noodweer aangemerkt moet worden als storm of als hagelbui. Een aantal verzekeraars houdt de boot af. Zij beroepen zich op het feit dat er sprake was van een hagelbui. Veel gedupeerden hebben geen afzonderlijke dekking tegen hagelschade. Omdat zij alleen een dekking hebben voor stormschade, weigeren een aantal schadeverzekeraars de schade te vergoeden.

Veel agrariërsen en verzekeringstussenpersonen volgen deze zaak op de voet. Zij hebben te maken met enorme schade waarvan de verzekeraar beweert dat deze niet onder de stormdekking maar onder de hageldekking valt. De vraag is dus hoe de beschrijving van het meteorologisch verschijnsel gedefinieerd moet worden én wat de hoofdoorzaak is van de schade; hagel of storm (supercel).

Procedures lopen

Goorts + Coppens advocaten|adviseurs is namens een aantal gedupeerde een bodemprocedure gestart. In eerste instantie tegen Interpolis, later ook tegen andere ASR. Er zijn goede inhoudelijke argumenten om de bodemprocedure met een positief resultaat af te gaan ronden. Volg de procedures op de voet via de updates in onderstaand overzicht.Heb je vragen over hagelschade of ben je benieuwd wat we voor jou of je onderneming kunnen betekenen? Neem gerust contact op met Thomas Berkhout of Guido Goorts.

Dossiers

Algemeen:

 • 27-3-2018 Rechtbank Rotterdam doet uitspraak in voordeel van gedupeerde boer
 • 27-3-2018 Uitspraak Rechtspraak Rotterdam
 • 12-10-2018 Update | Overzicht stormschadezaken
 • 15-10-2018 Asbesthoudende golfplaten? Achmea (Interpolis) veroordeeld tot vergoeding van de volledige schade! | VONNIS 15 oktober 2018
 • 11-4-2019 Asbesthoudende golfplaten DEEL II: Achmea (Interpolis) opnieuw veroordeeld tot vergoeding van de volledige schade!
 • 1-5-2020: Interpolis is in hoger beroep gegaan tegen de vonnissen waarin zij werd veroordeeld om de herbouwwaarde te vergoeden (polisvoorwaarden 5.4.). In de zaak waarin Interpolis in het gelijk werd gesteld (polisvoorwaarden 5.5.) is door GCA hoger beroep ingesteld. In alle procedures zijn de processtukken genomen en is het wachten op berichtgeving over het verdere vervolg.
 • 17-8-2020: het wijzen van arrest is door het Gerechtshof uitgesteld naar 9 februari 2021.
 • 8-9-2020: vervroegd arrest inzake polisvoorwaarden 5.4. In hoger beroep heeft het gerechtshof bepaald dat de vorderingen alsnog worden afgewezen. Gedurende een termijn van drie maanden kan cassatieberoep bij de Hoge Raad worden aangetekend. De mogelijkheden om succesvol cassatieberoep in te stellen worden onderzocht.

Interpolis:

ASR:

 • 16-1-2017  Update: In navolging van de bodemprocedure tegen Interpolis, is nu een vergelijkbare dagvaarding uitgebracht richting verzekeraar ASR
 • 16-1-2017  Dagvaarding ASR
 • 13-6-2017  Nieuws: Horrorhagel en ijsballen! (verslag modeling toelichting tijdens procedure door Goort+Coppens en gedaade Interpolis).
 • 13-6-2017  De Telegraaf: Interpolis gedaagd om ‘horrorhagel’. 
 • 6-7-2017    Amweb: Meet ASR met twee maten: storm bij de buren, hagel boven de stal?
 • 23-8-2017  Tussenvonnis Rechtbank Midden Nederland
 • 24-8-2017  Amweb: Rechter in zaak tegen ASR: ‘Horizontale hagel wijst op stormschade
 • 15-11-2017 Update: Goorts Coppens dient akte in waarbij onderbouwd is dat de schade het beeld van stormschade vertoont.
 • 24 -1-2018 ASR antwoordakte, waarbij gereageerd mag worden op onze akte.
 • 29-6-2018 Update: Pleidooi is bepaald op 11 september 2018.
 • 11-9-2018 Pleidooi. De standpunten zijn nader mondeling uiteengezet door partijen.
 • ​14-11-2018 Vonnis. De vorderingen tegen ASR werden afgewezen. Tegen het vonnis wordt hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.
 • 12-3-2019 Hoger beroep ingesteld.
 • 1-5-2020 De processtukken zijn genomen. Op dit moment staat de zaak voor arrest op 7 juli 2020.
 • 8-7-2020 Update: de zaak is verwezen naar de rol van 5 januari 2021 voor het wijzen van arrest.
 • 15-9-2020 vervroegd (tussen)arrest: in deze zaak draait het om de vraag of ASR als verzekeraar van verzekerde is gehouden de schade aan de daken en de gevels van de bedrijfsgebouwen te vergoeden als stormschade als gevolg van de zogenoemde supercel van 23 juni 2016. Het hof oordeelt net als de rechtbank dat de schade aan de daken, als gevolg van de combinatie van storm en hagel, voornamelijk is veroorzaakt door de hagel (niet gedekt onder de polis) en dat daarmee geen sprake is van stormschade (wel gedekt onder de polis). Wat betreft de schade aan de gevels van de bedrijfsgebouwen oordeelt het hof anders: de oorzaak hiervan ligt vooral in de wind(stoten) (en de hierdoor meegevoerde hagelstenen) en daarmee valt die schade wel onder stormschade. Het hof heeft partijen gelegenheid gegeven om zich (bij akte) over de hoogte van de gedekte schade aan de gevels van de bedrijfsgebouwen uit te laten en eventueel zelf een minnelijke regeling te treffen. Een comparitie van partijen behoort ook tot de mogelijkheden.
 • 27-10-2020: Goorts + Coppens dient akte in waarin uitleg gegeven wordt over de hoogte van de gedekte schade aan de gevels van de bedrijfsgebouwen.
 • 24-11-2020: ASR reageert op onze akte van 27-10-2020.
 • 23-02-2021: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft een (tussen)arrest gewezen. Het Hof heeft nog geen uitspraak gedaan en is voornemens een zitting in te plannen.
 • 25-5-2021: De zitting bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vindt plaats op 20 juli 2021.
 • 18-11-2021 Update: de zitting is aangehouden tot 10 januari 2022.  De schade wordt op dit moment conform de polisvoorwaarden vastgesteld door deskundigen.
 • 1-4-2022: Een zitting (comparitie van partijen) heeft plaatsgevonden ter terechtzitting van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. De raadsheer-commissaris heeft de zaak verwezen naar de roldatum van 3 mei 2022 voor akte aan de zijde van ASR, waarna op 31 mei 2022 een antwoordakte mag worden genomen.
 • 6-9-2022: het gerechtshof heeft een eindarrest gewezen (https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:GHARL:2022:7657).
 • 6-12-2022: er is cassatieberoep ingesteld bij de Hoge Raad.
 • 6-2-2023: De Hoge Raad heeft laten weten dat de toetsing op kennelijke niet-ontvankelijkheid (artikel 80a RO) is doorstaan. De zaak zal dus inhoudelijk worden behandeld.

Reaal:

 • 27-03-2019 De Rechtbank Den Haag heeft een deskundige benoemd die een onderzoek gaat verrichten naar de schade-oorzaak.
 • 1-5-2020 Update: De deskundige heeft zijn rapportage ingediend bij de rechtbank en partijen hebben daar vervolgens op mogen reageren. Op dit moment zijn partijen in afwachting van berichtgeving van de rechtbank over het vervolg van de procedure.
 • 11-11-2020: Rechtbank Den Haag heeft uitspraak gedaan. De vorderingen tegen Reaal werden afgewezen. Tegen het vonnis van de Rechtbank Den Haag wordt hoger beroep ingesteld.
 • 10-02-2021: Hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof Den Haag.
 • 18-11-2021 Update: de appeldagvaarding is aangebracht tegen de roldatum van 7 december 2021.
 • 19-5-2022: de zaak is door de verzekerde ingetrokken.

Aegon/Allianz:

 • 13-3-2019 Zitting bij de Rechtbank Rotterdam.
 • 22-4-2020: tussenvonnis, waarbij een bewijsopdracht is verstrekt aan eiser.
 • 1-5-2020 Update: De zaak staat vanwege de coronaperikelen (en het daardoor voorlopig niet plannen van zittingen) op de parkeerrol van 7 oktober 2020 voor planning van het getuigenverhoor.
 • 16-2-2021: Het getuigenverhoor heeft plaatsgevonden. Op 16 juli 2021 wordt het getuigenverhoor voortgezet.
 • 18-11-2021: de zaak staat voor vonnis op 29 december 2021.
 • 29-1-2022: de Rechtbank Rotterdam heeft de vorderingen van de verzekerde afgewezen. Er wordt geen hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank.

 


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Thomas Berkhout

Advocaat Onderneming

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×