Deurbreedte: opgepast

Het Bouwbesluit bevat gedetailleerde voorschriften waaraan nieuwbouwwoningen moeten voldoen. Die voorschriften zien onder andere toe op de toegankelijkheid van woningen en meer specifiek op de breedte van deuren. Neem die voorschriften vooral serieus. Een vastgoedbedrijf uit Amsterdam ervaart nu de gevolgen als je dat niet doet.

Wat speelt er?
Het vastgoedbedrijf had een aantal woningen gebouwd in afwijking van de verkregen bouwvergunning. Op grond van het Bouwbesluit was in de vergunning bepaald dat deuren een dagmaat moeten hebben van 85 cm breedte. De deuren in de gebouwde woningen waren echter smaller. Alle deuren hadden een breedte van 80 cm. De gemeente liet dit niet over zijn kant gaan en trad handhavend op. Het vastgoedbedrijf zag zich voor hoge extra kosten geplaatst.

Enorme kosten
Het vastgoedbedrijf ging daarom in bezwaar en vervolgens beroep. In beroep ging het vastgoedbedrijf genadeloos onderuit. Volgens de Raad van State stond vast dat het vastgoedbedrijf in strijd met de bouwvergunning en dus ook het Bouwbesluit had gebouwd. Niet te bestrijden viel dat de deuren een breedte hadden van 80 cm, wat 85 cm hadden moeten zijn. Handhavend optreden was dus volgens de Raad van State noodzakelijk. Het verweer van het vastgoedbedrijf dat aanpassing van de deurbreedte enorm kostbaar zou zijn, mocht absoluut niet baten. De Raad van State onderkende wel dat herstel erg kostbaar zou zijn, maar dat leverde volgens de Afdeling geen bijzondere omstandigheid op om de fout door de vingers te zien. De gevolgen van het afwijkend bouwen komen dus geheel voor rekening en risico van het vastgoedbedrijf.

Conclusie
Het Bouwbesluit regelt de bouw van woningen gedetailleerd. De breedte van deuren is zodanig belangrijk voor de toegankelijkheid van woningen dat daaraan precieze eisen worden gesteld. Op naleving van dit soort regels wordt nauwgezet toegezien. Dat herstel duur is kan een overtreder niet baten. Daarmee ontsnapt men de dans niet. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State laat hierover in zijn uitspraak van 11 juli 2012 geen misverstand bestaan.

Voor meer informatie over dit onderwerp kun je terecht bij Peter Goumans, advocaat Overheid en Omgeving. Je kunt hem bereiken via p.goumans@gca.nl of 0492-780 193.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×