Detentie niet altijd reden voor ontslag

Recent heeft een kantonrechter van de Rechtbank Amsterdam nogmaals bevestigd dat detentie van een werknemer niet per definitie een redelijke grond voor ontslag is. Dat is alleen het geval als de detentie van zo’n aard is, dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Er moet gekeken worden naar de concrete omstandigheden van het geval. Daarbij spelen onder andere de zwaarte van het gepleegde delict, de duur van de detentie en de verwachting of de terugkeer naar de werkvloer voor onrust zal zorgen een belangrijke rol.

Detentie niet altijd reden voor ontslag

Transitievergoeding

Heeft een werknemer in zo’n geval recht op een transitievergoeding? Een werknemer heeft geen recht op een transitievergoeding als wordt beoordeeld dat het eindigen van het dienstverband het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer. In het onderhavige geval was de werknemer veroordeel voor diefstal met geweld en bedreiging met geweld. Dat is een ernstig misdrijf, waarvoor hij een langdurige gevangenisstraf kreeg. De werknemer kon gedurende lange tijd niet aan zijn verplichtingen die volgen uit de arbeidsovereenkomst voldoen. Daarvan valt hem een ernstig verwijt te maken. De kantonrechter oordeelde dan ook dat de werknemer bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst geen aanspraak kon maken op een transitievergoeding.

Vragen?


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Arbeid

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×