Detachering van werknemers beter gehandhaafd

In een eerder nieuwsartikel van 7 februari 2014 verwezen we al naar de uitbreiding van de ketenaansprakelijkheid. Het voorstel tot uitbreiding past in de Wet Aanpak Schijnconstructies, die in 2015 van kracht wordt. Van een schijnconstructie is sprake wanneer een werkende zich presenteert als ondernemer, terwijl hij feitelijk een werknemer is. Dit alles met de bedoeling om loonheffingen en premieplicht te ontduiken. Bij de aanpak van schijnconstructies is internationale samenwerking cruciaal, vaak gaat het namelijk om grensoverschrijdende constructies. Minister Asscher heeft met Polen, Roemenië en Bulgarije al afspraken gemaakt over het uitwisselen van informatie over werkgevers die bijvoorbeeld via schijnconstructies werknemers betalen onder het minimumloon.

Richtlijn Handhaving Detachering
In 1996 is de Richtlijn Detachering ingevoerd. De Detacheringsrichtlijn schrijft voor dat de lidstaten er op toezien dat de werknemer die tijdelijk in een andere lidstaat is gedetacheerd ten aanzien van bepaalde arbeidsvoorwaarden (zoals onder andere minimumlonen, maximale werktijden en minimum aantal vakantiedagen) aanspraak moet kunnen maken op de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften van het werkland, ongeacht het recht dat van toepassing is op zijn arbeidsovereenkomst.

De Europese Unie werkt aan een richtlijn die de detachering van werknemers uit andere lidstaten beter te handhaven moet maken, de zogenaamde Richtlijn Handhaving Detachering. De richtlijn heeft tot doel een betere bescherming aan werknemers te bieden en misbruik en omzeiling tegen te gaan. Het Europees Parlement heeft deze maand ingestemd met deze richtlijn, waardoor de richtlijn kan worden vastgesteld.

Inhoud richtlijn
De Handhavingsrichtlijn moet de praktische uitvoering, toepassing en handhaving van de Detacheringsrichtlijn verbeteren, bevorderen en versterken. Z o is in de richtlijn bepaald dat lidstaten elkaar kunnen verzoeken om de inning van bestuurlijke boetes (die zijn opgelegd voor niet-naleving van de Detacheringsrichtlijn) over te nemen. Daarnaast wordt in de richtlijn vermeld welke administratieve eisen en controlemaatregelen de lidstaten mogen opleggen. De richtlijn verplicht lidstaten voorts om in ieder geval in de bouwsector een systeem van ketenaansprakelijkheid tot stand te brengen. Tot slot verplicht de richtlijn lidstaten om er zorg voor te dragen dat de arbeidsvoorwaarden waaraan buitenlandse detacherende bedrijven moeten voldoen, bekend worden gemaakt.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via 0493-352070.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Arbeid

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×