Den Haag schrapt voorlopig het buisleidingentracé!

Eerder dit jaar berichtten wij over de concrete plannen vanuit het Rijk om in Zuidoost-Brabant een buisleidingentracé aan te leggen voor het vervoer van giftige stoffen. De geplande route van de leidingen zou gaan lopen via onder andere de gemeenten Laarbeek, Helmond, Mierlo en Someren. De gevolgen van een dergelijke buisleidingen hadden voor grondeigenaren erg ingrijpend kúnnen zijn.

Zover is het echter gelukkig niet gekomen.

Buisleidingentracé

Motie aangenomen door Tweede Kamer

Op 15 juli 2019 is door de Tweede Kamer een motie aangenomen afkomstig van een aantal Kamerleden uit onze regio. Hierdoor is de procedure tot het definitief maken van de indicatieve buisleidingentracés beëindigd. Met andere woorden: partijen kunnen geen buizen aanleggen voor het transport van gevaarlijke stoffen.

Toekomst buisleidingen

Helemaal van de baan zijn de buisleidingen echter niet. De verduurzaming van de industrie uit het klimaatakkoord brengt een grote opgave met zich mee voor de nationale energie-infrastructuur. Verwachting is dat als gevolg van de energietransitie de industrie uit Rotterdam, Chemelot of het Ruhrgebied steeds meer zijn aangewezen op nieuwe grondstoffen en energiedragers, waarvoor ook nieuwe (buis-)infrastructuur nodig zal zijn. Aangezien buisleidingen een zeer effectief en veel wetenschappers het er over eens zijn dat buisleidingen niet belastend zijn als ‘vervoersmiddel’ , is de kans groot dat door lobby van de grote industrieën het plan, al dan niet gewijzigd, weer uit de ijskast wordt gehaald.

Door het Nationaal Programma Energiehoofdstructuur zal de minister het tracé voor buisleidingen sowieso opnieuw moeten inpassen. Dit gebeurt op zorgvuldige wijze met alle betrokken partijen, waaronder ook de gemeentes en provincies waar de eventuele buisleidingen komen te liggen.  

Bestemmingsplannen

Mochten de plannen voor buisleidingen weer uit de ijskast worden gehaald en uiteindelijk worden geïmplementeerd in bijvoorbeeld bestemmingsplannen, is het mogelijk dat bewoners en bedrijven tegen de plannen zienswijzen indienen. Wij houden de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten!

Als u vragen heeft over buisleidingen of andere vragen over een mogelijk vergunning- of bestemmingsplantraject, neem gerust contact op.

Irene van Geel
Irene van geel


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×