De wijziging van het Activiteitenbesluit treedt mogelijk 1 september 2012 in werking

De wijziging houdt onder andere in dat activiteiten, die nu zijn geregeld in het Besluit landbouw milieubeheer, het Besluit glastuinbouw, het Besluit mestbassins milieubeheer, het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij en het Lozingenbesluit bodembescherming onder het Activiteitenbesluit komen te vallen.

De uitgestelde inwerkingtreding zorgt ervoor dat de meeste landbouwbedrijven per 1 juli 2012 nog niet onder de algemene regels van het besluit vallen. De reden voor het uitstellen van de inwerkingtreding is dat het Ministerie van Infrastructuur en Milieu eerst kennis wil nemen van het Advies van de Raad van State.

Staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu heeft nu aangegeven bereid te zijn om de regelgeving zo spoedig mogelijk door te voeren. Direct na het advies van de Raad van State zal hij daarom met een nieuwe datum komen. Hierbij zal hij de suggesties van de Tweede kamer, om de regelgeving per 1 september 2012 van kracht te laten worden, meewegen. 

Voor meer informatie over dit onderwerp kun je contact opnemen met Peter Goumans, advocaat Overheid & Omgeving via telefoonnummer 0492 – 780193 of via p.goumans@gca.nl.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×