De Wet dwangsom: snellere besluitvorming?

Op 1 oktober 2009 is de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen in werking getreden. Het doel: burgers een middel geven om de overheid te stimuleren beslissingen voortvarend te nemen. Die wettelijke regeling was nodig. Een voorbeeld: vóór 2009 handelde namelijk 93 % van de gemeenten bezwaarschriften niet binnen de wettelijke termijn af.

De wet houdt het volgende in: wanneer een bestuursorgaan niet binnen de wettelijke termijn een beslissing neemt, heeft de burger recht op betaling van een dwangsom. Dat recht ontstaat overigens pas na ingebrekestelling van het bestuursorgaan. Trage besluitvorming leidt dus tot een betalingsverplichting. Tegelijkertijd  kan de burger direct in beroep gaan.

Werkt de Wet?
Dit klinkt natuurlijk prima, maar werkt het ook? Anders gezegd, gaan gemeenten inderdaad voortvarender te werk? Zijn ze nu wel in staat om binnen de wettelijke beslistermijn een beslissing te nemen? Of moeten ze de burger vaak betalen vanwege te trage besluitvorming en blijft die burger vervolgens wellicht wat ‘rijker’, maar nog steeds ‘wachtend’ achter?

Uit een onderzoeksrapport dat door BMC Onderzoek is opgesteld over de werking van de wet, blijkt dat in 2010 inderdaad enige verbetering optrad. In dat jaar werd 38 % van de bezwaarschriften binnen de wettelijke termijn afgehandeld. Een forse verbetering, maar duidelijk niet nog genoeg: 62 % van alle bezwaarschriften werd nog steeds te laat afgehandeld.

Burgers te onbekend met de wet
Volgens BMC levert de wet (nog) geen serieuze prikkel op, omdat er weinig gebruik van wordt gemaakt door burgers. Is de wet dan zinloos geweest? Nee, de wet heeft bestuursorganen wel bewuster gemaakt van de duur van de besluitvorming. Ook zijn bestuursorganen zich bewuster van het feit dat  zij herhaaldelijk wettelijke beslistermijnen overschrijden. Zij hebben daarvoor maatregelen getroffen, volgt uit het onderzoek.

Dat burgers niet vaak een beroep doen op de wet, heeft volgens BMC te maken met onbekendheid met de wet. Ik voeg hier graag een reden aan toe: burgers zijn vaak afhankelijk van het bestuursorgaan. In zulke gevallen is het soms beter om gewoon het gevraagde besluit af te wachten.

Wilt u meer informatie over de Wet dwangsom, dan kunt u terecht bij Peter Goumans, advocaat Overheid & Omgeving. U kunt hem bereiken via p.goumans@gca.nl of 0492-780193.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×