De vergaande zorgplicht van een assurantietussenpersoon

Wat is de positie van een assurantietussenpersoon?

De afgelopen jaren is regelmatig geprocedeerd over de positie van een assurantietussenpersoon. De Hoge Raad heeft al in 2003 bepaald dat een assurantietussenpersoon meer is dan een ‘doorgeefluik’. Op de assurantietussenpersoon rust een vergaande zorgplicht. Het Hof Den Haag heeft op 19 juli 2016 bevestigd dat de assurantietussenpersoon naast bemiddelen, ook dient te adviseren en begeleiden, zowel voor, bij als na het sluiten van de verzekering.

Wat is de maatstaf?
Om de omvang van de zorgplicht van de assurantietussenpersoon tegenover de verzekeringnemer te bepalen, wordt de volgende maatstaf gehanteerd: Wat mag van een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepspersoon worden verwacht?

Wat houdt dit in?
De assurantietussenpersoon moet zich actief opstellen. Op hem rust een informatie- en onderzoeksplicht. Klanten vertrouwen immers vaak volledig op de deskundigheid van een assurantietussenpersoon.

Hoe ver reikt de zorgplicht?
Hoe ver de zorgplicht reikt, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Schendt de assurantietussenpersoon de op hem rustende vergaande zorgplicht, dan bestaat de kans dat hij aansprakelijk wordt gesteld door de klant die schade lijdt omdat de verzekering zijn schade niet (volledig) dekt.

Welke omstandigheden zijn van belang?
Van belang is onder andere de mate waarin de klant vertrouwt op de assurantiepersoon. Assurantiepersonen dienen hun wijze van informeren en handelen hierop af te stemmen. Als er bijvoorbeeld sprake is van een groeiende bedrijfsomvang, moet de assurantietussenpersoon waken over de belangen van de klant en onderzoeken of de verzekeringssom nog steeds voldoende dekking biedt.

De assurantietussenpersoon moet steeds checken of de polisvoorwaarden op de klant van toepassing zijn. Als de assurantietussenpersoon de klant heeft verzekerd van een dekkende polis, nadat de klant hiernaar heeft gevraagd, en de klant blijkt onderverzekerd te zijn, kan de assurantietussenpersoon hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

Als de polisvoorwaarden veranderen, bijvoorbeeld wijziging van de uitkeringsduur, dan moet de assurantietussenpersoon de klant hierover informeren en adviseren. De klant moet een afweging kunnen maken of de polis (nog steeds) passend is.

Meer informatie?
Neem contact met ons op via m.vanden.broek@gca.nl of 0493-352070.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×