De verdeling van de nalatenschap door erfgenamen

Een overlijden is in de eerste plaats een emotionele gebeurtenis waarbij het afscheid nemen op de eerste plaats komt. Onvermijdelijk is dat er op enig moment moet worden overgegaan tot de afwikkeling en verdeling van de nalatenschap.

Hoe gaat dit in zijn werk en wie zijn dan erfgenamen?

Langstlevende echtgenoot?

De wet bepaalt dat de echtgenoot van de overledene een bijzondere positie heeft. Uitgangspunt is dat deze langstlevende echtgenoot recht heeft op alle goederen en schulden van de nalatenschap. Eventuele kinderen krijgen een vordering op deze langstlevende echtgenoot. Deze vordering is pas opeisbaar (inbaar) op het moment dat de langstlevende echtgenoot komt te overlijden.

Bij een testament kan de overledene, ook genoemd erflater, van deze regeling afwijken. Zo kunnen er andere momenten zijn bepaald waarop de vordering van de kinderen toch opeisbaar wordt, zoals het opnieuw in het huwelijk treden van de langstlevende echtgenoot.

Hoewel de vordering niet opeisbaar is, is het altijd verstandig om de hoogte van de vordering wel goed vast te laten leggen. Dat kan vervelende discussies in de toekomst voorkomen.

Kinderen?

Is er géén langstlevende echtgenoot maar zijn er wel kinderen, dan is het wettelijk uitgangspunt dat deze erven in gelijke delen. Ook van dit uitgangspunt kan de erflater in een testament afwijken. De erflater kan bijvoorbeeld anderen aanwijzen als erfgenaam of juist één van de kinderen uitsluiten (onterven).

Geen echtgenoot, geen kinderen?

Afhankelijk van de situatie van de erflater worden de erfgenamen in de familielijn gevonden: in eerste instantie ouders, broers en zussen, maar als die er niet zijn kunnen ook (verre) neven en nichten gerechtigd zijn tot de nalatenschap.

Verdelen!

De erfgenamen zijn degenen de mogen verdelen. Daarbij telt de stem van iedere erfgenaam even zwaar bij het nemen van beslissingen. Met name als er meer erfgenamen zijn, is discussie over de verdeling mogelijk. De erflater kan dit deels voorkomen door in het testament een executeur aan te wijzen en deze bepaalde bevoegdheden te geven. Is die executeur er niet en komen de erfgenamen niet tot overeenstemming over de verdeling? Dan is een procedure vaak onvermijdelijk.

Hulp nodig?

Bent u benoemd tot executeur en heeft u vragen? Neem tijdens de Dag van de Erfenis op vrijdag 13 november 2020 telefonisch contact op met Goorts + Coppens Advocaten via 088-0034300. Erfrechtspecialist Imke Gerrits beantwoordt op deze dag kosteloos uw vragen.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Familie

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×