De tuin telt mee!

Bij de beoordeling van geluid in bestuursrechtelijke procedures wordt doorgaans alleen nagegaan wat het geluidsniveau op de gevel van een woning is. Dit is anders als er een ruimtelijke beoordeling moet worden gemaakt. Bijvoorbeeld bij het opstellen van een bestemmingsplan of een ruimtelijke ontheffing. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft bij uitspraak van 25 juni 2014 (nr. 201308293/1/A1) in een zaak over een kinderopvang bepaald dat een goede ruimtelijke ordening ook betekent dat de te verwachten geluidhinder in de tuinen van omwonenden in de belangenafweging moet worden betrokken. Een goed woon- en leefklimaat beperkt zich immers niet tot de woning maar behelst ook de tuin. Als het gaat om een beoordeling in het kader van milieuregelgeving blijft wel de geluidbelasting op de gevel van toepassing.

Voor meer informatie over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met Ruud Verkoijen, advocaat Overheid en Omgeving via telefoonnummer 0492-544435 of via r.verkoijen@gca.nl


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×