De transitievergoeding

Per 1 juli 2015 ben je als werkgever verplicht een transitievergoeding te betalen aan een werknemer die 2 jaar of langer in dienst is. De transitievergoeding is in beginsel altijd verschuldigd wanneer het dienstverband op initiatief van de werkgever eindigt:

  • bij het aflopen van een tijdelijk contract;
  • door opzegging na toestemming van het UWV;
  • of ontbinding door de kantonrechter.

Hoogte transitievergoeding
De transitievergoeding bedraagt maximaal € 75.000,00 of 1 jaarsalaris indien dit hoger is dan € 75.000,00. De opbouw van de vergoeding is in beginsel als volgt:

  • 1/3  van het maandsalaris per dienstjaar over de eerste 10 dienstjaren;
  • 1/2  van het maandsalaris per dienstjaar daarna.

Voor de berekening van de duur van de arbeidsrelatie worden elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten bij dezelfde werkgever met tussenpozen van ten hoogste 6 maanden samengeteld.

Impact op seizoensarbeid
Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor bijvoorbeeld werkgevers van seizoensarbeid. Onder seizoensarbeid verstaan we werk dat gedurende een bepaalde periode van het jaar wordt verricht. Met werknemers wordt dan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gesloten, namelijk voor de duur van de (seizoens-)werkzaamheden. Voor de resterende periode van het jaar geldt geen arbeidsovereenkomst. Er kan derhalve sprake zijn van een langdurige samenwerking tussen werknemer en werkgever, zonder dat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is ontstaan.

Geen sprake van algemeen overgangsrecht….
De wetgever heeft bewust geen (algemeen) overgangsrecht gecreëerd voor de transitievergoeding, omdat dit dubbel nadeel zou opleveren voor werknemers met een tijdelijk dienstverband. Naast steeds opnieuw werkzaam te zijn op tijdelijke basis, zou het lange dienstverband dan ook niet meetellen voor de berekening van de transitievergoeding. Alle arbeidsovereenkomsten die elkaar in het verleden binnen 6 maanden hebben opgevolgd, tellen dus mee bij de transitievergoeding. Dit kan tot gevolg hebben dat werkgevers bij contracten die aflopen na 1 juli 2015 worden geconfronteerd met hoge transitievergoedingen.

Uitzondering op de regel
Enkel voor kleine werkgevers (minder dan 25 werknemers) bestaat tot 1 januari 2020 een overgangsregeling. Eindigt een arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische redenen die het gevolg zijn van een slechte financiële situatie van de werkgever, dan worden de maanden voor 1 mei 2013 buiten beschouwing gelaten bij de berekening van de transitievergoeding. De slechte financiële situatie moet blijken uit onder meer jaarrekeningen over de drie voorafgaande jaren en een prognose over de komende zes maanden. De voorwaarden worden nog nader uitgewerkt in lagere regelgeving.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via 0493-352070


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Arbeid

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×