De regel ‘geen arbeid, wel loon’ gaat ook op tijdens de coronacrisis

Tot 1 januari 2020 gold de hoofdregel in het arbeidsrecht ‘geen arbeid, geen loon’. Dat hield in dat de werkgever geen loon hoefde te betalen als de werknemer geen arbeid verricht. Daar waren weliswaar enkele uitzonderingen op maar in feite was ‘geen arbeid, geen loon, tenzij…’ de hoofdregel.

Hoofdregel per januari 2020: ‘geen arbeid, wel loon’

Met ingang van 1 januari 2020 is voornoemde hoofdregel gewijzigd naar ‘geen arbeid, wel loon’. Deze wijziging brengt met zich mee dat een werkgever verplicht is het loon te voldoen als de overeengekomen arbeid geheel of gedeeltelijk niet wordt verricht, tenzij het niet verrichten van arbeid in redelijkheid voor rekening van werknemer behoort te komen. Dat laatste is niet vaak het geval. Uit de rechtspraak blijkt namelijk dat veel omstandigheden tot de risicosfeer van de werkgever worden gerekend.

De rechtbank Oost-Brabant heeft onlangs de vraag beantwoord of een werknemer recht heeft op loon op het moment dat er geen werk is vanwege de coronacrisis. In deze casus gaat het erom dat de werkzaamheden van werknemer slechts acht maanden in beslag nemen en pas omstreeks maart/april 2020 aanvangen. Op het moment dat de werkzaamheden zouden aanvangen, brak de coronacrisis uit.

De kantonrechter heeft in deze zaak geoordeeld dat, gelet op alle omstandigheden (waaronder de door werkgever genomen maatregelen in verband met de coronacrisis), het niet verrichten van arbeid door de werknemer niet voor rekening van de werknemer komt. De werkgever is dus gehouden het loon van de werknemer door te betalen.

Loon tijdens corona moet worden uitbetaald

Uit bovenstaande uitspraak blijkt dat ook ten tijde van de coronacrisis het loon van de werknemer doorbetaald dient te worden, terwijl de werknemer in feite geen arbeid verricht. Speelt er bij jou een situatie waarin het niet verrichten van arbeid voor rekening van werknemer dient te komen of wil je weten of je in een concrete situatie het loon van de werknemer moet doorbetalen? Neem dan contact op met één van de specialisten van team Arbeid.

Maud Saes, advocaat Arbeid

  •  06 48 77 82 50

Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Arbeid

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×