De Raad van Arbitrage bij geschillen met uw aannemer

Als je een probleem of discussie hebt met jouw aannemer, is het om te beginnen verstandig om jouw klachten op papier te zetten. Geef duidelijk aan wat je vindt dat er fout gegaan is of welke gebreken moeten worden verholpen. Gun de aannemer een redelijke termijn om alle gebreken te herstellen. Stuur jouw brief (per aangetekende en per gewone post) naar de aannemer. Als de aannemer de gebreken (binnen de gestelde termijn) herstelt, is er niets aan de hand.

Raad van Arbitrage
Als de aannemer niet bereid is om jouw klachten te verhelpen dan kun je voor geschillen die betrekking hebben op de koop-/aannemingsovereenkomst of de algemene voorwaarden vaak terecht bij de Raad van Arbitrage.

Je maakt jouw geschil bij de Raad van Arbitrage aanhangig door het indienen van een verzoekschrift. Een verzoekschrift is een brief waarin je aangeeft wat jouw klacht is en hoe je denkt dat de klacht moet worden opgelost. Bij de brief moet je alle contractstukken voegen.

De Raad van Arbitrage stuurt jouw verzoekschrift naar de aannemer. De aannemer krijgt dan de gelegenheid om schriftelijk op het verzoek te reageren. Daarna volgt er meestal een mondelinge behandeling. De raad zal dan beide partijen uitnodigen om hun standpunt mondeling toe te lichten. De raad kan partijen ook nog verzoeken hun zaak verder schriftelijk toe te lichten. Vaak zal de raad een arbiter naar de woning laten kijken om te beoordelen wat de oorzaak van de gebreken is.

Kosten
Voor aanvang van de procedure moet degene die de procedure begint een waarborgsom betalen. Deze waarborgsom varieert van enkele honderden euro’s tot duizenden euro’s afhankelijk van het belang waarover je procedeert. De raad hanteert hiervoor een vast kostensysteem.

Na afloop van de zaak berekent de raad de werkelijk gemaakte kosten. De werkelijke kosten worden onder andere bepaald door de hoeveelheid werk die de raad aan de zaak heeft gehad. Hoe beter de zaak aangeleverd wordt des te minder werk de raad heeft. Het inschakelen van een ervaren advocaat kan je dus geld besparen.

Als je de procedure verliest moet je meestal – volgens een vast vergoedingensysteem – een zogenaamde proceskostenveroordeling betalen. Dit is in de praktijk een deel van de werkelijke kosten die door de tegenpartij (en de raad) gemaakt zijn. De raad bepaalt voor wiens rekening de kosten van de raad komen.

Het kan voorkomen dat in de procedure blijkt dat beide partijen enigszins gelijk hebben. De raad kan dan bepalen dat elk van de partijen bijvoorbeeld de helft van de proceskostenveroordeling moet betalen.

Juridische bijstand
Hoewel je niet verplicht bent om een advocaat in te schakelen, is het vaak wel verstandig om contact op te nemen met een in bouwrecht gespecialiseerde advocaat voordat je besluit deze procedure op te starten.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Guido Goorts, vakgroepleider Vastgoed op 0493– 352070 of viag.goorts@gca.nl


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×