De nieuwe omgevingswet: in 2021 staan wij voor u klaar!

Het jaar 2020 is nog niet zo lang begonnen. Toch hebben wij het al over 2021. Dat klinkt misschien gek, maar dat is het zeker niet. Er staat veel te gebeuren op het gebied van de fysieke leefomgeving. Afgelopen dinsdag heeft de Eerste Kamer ingestemd met de nieuwe omgevingswet. De nieuwe omgevingswet voorziet in een grote herziening van het huidige omgevingsrecht en mag worden gezien als een grote operatie. Maar liefst 26 wetten gaan op de schop en meer dan honderd stuks lagere regelgeving. Gekscherend wordt in de juridische wandelgangen daarom gesproken over de grootste wetgevingsoperatie sinds onze Grondwet van 1848.

Met de instemming van de Eerste Kamer van de invoeringswet is de herziening van het omgevingsrecht een belangrijke stap dichterbij gekomen. Zonder vertraging is de bedoeling dat de wet per 1 januari 2021 in werking zal intreden. De nieuwe regelgeving omtrent het omgevingsrecht heeft veel voeten in de aarde. Bodem, bouwen, geluid, infrastructuur, mijnbouw, milieu, monumentenzorg, natuur, ruimtelijke ordening en waterbeheer. Een greep van onderwerpen waarin de nieuwe omgevingswet allemaal wijzigingen aanbrengt. Hierdoor gaat straks veel bestaande regelgeving op het gebied van de leefomgeving geheel of gedeeltelijk op in de nieuwe omgevingswet. Denk – naast de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht – aan de Wet milieubeheer, de Woningwet, de Wet natuurbescherming, de Crisis- en herstelwet, de Wet ammoniak en veehouderij en de Wet geurhinder en veehouderij.

Ook de overgang naar het nieuwe stelsel zal vragen oproepen in de praktijk. Wat bijvoorbeeld als u midden in een gefaseerde vergunningverlening zit, terwijl de nieuwe omgevingswet in werking is getreden. Hoe zit het met het bestemmingsplan dat in voorbereiding is of een aanvraag die is ingediend, terwijl de omgevingswet in werking is getreden? Hoe zit het met mijn bedrijfsactiviteiten die eerst niet vergunning plichtig waren, maar nu wel. De omgevingswet voorziet gelukkig in overgangsrecht.

De datum 1 juli 2020 geldt als meetpunt om te beoordelen of ‘de overheid’ voor de nieuwe omgevingswet klaar is. Rond de zomer wordt samen met de VNG, UvW, het IPO, het Rijk en de Tweede en Eerste Kamer besloten of de Omgevingswet per 1 januari 2021 ingaat. Eén van de voorwaarden is namelijk dat de wetgeving en het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) voldoende is geïmplementeerd bij alle overheden. Ondanks instemming door de Eerste Kamer is de precieze ingangsdatum dus nog even de vraag. Vooralsnog staat die op 1 januari 2021. Feit is wel dat de omgevingswet en de invoeringswet nu door de beide kamers is gekomen. De vraag resteert dus alleen nog wanneer precies de nieuwe omgevingswet ingaat.

Wat gaat de nieuwe regelgeving voor u betekenen? Krijgt u te maken met overgangsrecht? Wij kunnen ons voorstellen dat u met deze vragen zit. Uiteraard kijken en denken wij graag met u mee. Ook voor verder advies kunt bij ons terecht. Neem contact op met Ruud Verkoijen (r.verkoijen@gca.nl, 06 21 83 74 43), Irene van Geel (i.van.geel@gca.nl, 06 30 06 79 28), Niels Crooijmans (n.crooijmans@gca.nl, 06 55 50 65 41), Lars Pronk (l.pronk@gca.nl, 06 21 33 21 89) of Annelies Plooij (a.plooij@gca.nl, 06 20 02 63 14).

 


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Ruud Verkoijen

Ruud Verkoijen

Advocaat Milieu & omgeving

Stel gerust je vraag over Milieu + omgeving

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×