Crisis- en herstelwet: een redmiddel?

Op 31 maart jl. is de Crisis- en herstelwet ingegaan. De wet eindigt in beginsel op 1 januari 2014. De wet bevat echter niet alleen tijdelijke maatregelen maar ook definitieve maatregelen die tot een snellere, vereenvoudigde en efficiëntere besluitvorming zouden moeten leiden met betrekking tot infrastructurele projecten, grote bouwprojecten en projecten op het gebied van duurzaamheid, energie en innovatie.

Projecten
Het bestrijden van de economische crisis en het bevorderen van duurzaam herstel is de directe aanleiding van deze wet. Daartoe zijn in de wet al diverse projecten opgenomen die dus moeten bijdragen aan de economische groei, met name de stimulering van werkgelegenheid. Voorbeelden daarvan zijn de ontwikkeling glastuinbouw Deurne, Floriade 2012 (klavertje 4 bij Venlo), A2/Brainport Eindhoven en de A74 (Venlo – Duitse grens). Niet duidelijk is op basis van welke criteria de aangewezen projecten tot stand zijn gekomen. De minister-president kan zelfs projecten toevoegen aan de wet zonder dat duidelijk is vastgelegd aan welke criteria projecten zouden moeten voldoen. Dat maakt het de uitvoering van de wet ondoorzichtig en arbitrair.

Snellere procedures
De wetgever heeft ervoor gekozen om procedures te versnellen door bijvoorbeeld niet toe te staan dat een gemeente beroep in kan stellen tegen de rijksoverheid, dat een beroepschrift altijd meteen de gronden van het beroep moet bevatten en dat de bestuursrechter verplicht is om binnen 6 maanden na de afloop van de beroepstermijn uitspraak te doen. Bij gemeentelijke bouwprojecten – daarvan is sprake bij ten minste 20 nieuwe woningen en afhankelijk van het aantal ontsluitingswegen ten hoogste 1.500 dan wel 2.000 nieuwbouwwoningen – kan via één besluit het project worden toegestaan die dan alle benodigde vergunningen, ontheffingen of vrijstellingen vervangt. Tegen zo’n projectuitvoeringsbesluit staat slechts beroep open bij de Raad van State die dan vervolgens binnen 4 maanden dient te beslissen.

Verwachting 
Of de wet een redmiddel voor de economische crisis is valt nog te bezien. Naar verwachting is de crisis al voorbij op het moment dat de wet daadwerkelijk in de praktijk doorwerkt. En bovendien werkt de wet veel langer door dan 1 januari 2014 nu de wet van toepassing blijft op de uitvoering van besluiten die op basis van de wet al voor 1 januari 2014 zijn genomen. De praktijk zal moeten laten zien of de wet inderdaad de gewenste doelstellingen zal realiseren.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Guido Goorts, vakgroepleider Vastgoed op 0493-352070 of viag.goorts@gca.nl.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×