Coronawet in werking getreden: dit verandert er

Sinds dinsdag 1 december 2020 geldt de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19. Deze wet staat ook wel bekend als de Coronawet. De wet is in de plaats gekomen van de noodverordeningen. Concreet zorgt de wet voor de nodige wijzigingen in de wet- en regelgeving. En dit werkt ook door op het gebied van handhaving van de regels.

Verhuizing van bevoegdheden: van de voorzitter van de veiligheidsregio naar de burgemeester

De bevoegdheid om de regels te handhaven heeft een verhuizing ondergaan. Was het eerst de voorzitter van de veiligheidsregio die kon handhaven; nu is het de burgemeester. Dit roept ook interessante juridische kwesties op hoe het nu zit met genomen besluiten op grond van de noodverordening. Denk bijvoorbeeld aan de horecaondernemers die te maken kregen met toezicht en handhaving toen ze nog open mochten zijn, en de eventuele daaruit volgende handhavingsbesluiten.

Zo kon een overtreding tot gevolg hebben dat een dwangsombesluit volgde. De voorzitter van de veiligheidsregio was diegene die een dwangsom kon opleggen vanwege een vermeende schending van regels uit de noodverordening. De Coronawet heeft hierin nu verandering gebracht. De meeste bevoegdheden worden weer teruggegeven aan de burgemeester in geval van een epidemie of een directe dreiging van een epidemie.

Wie gaan hier concreet iets van merken?

Het antwoord op deze vraag is simpel: diegenen die een dwangsom opgelegd hebben gekregen op basis van de noodverordening, en waarbij nog geen invordering heeft plaatsgevonden. Zoals ik de wet bezie, heeft de nieuwe wet namelijk geen overgangsrecht in zich. In de praktijk zie je vaak dat er overgangsrecht is, zodat de overgang naar een nieuw stelsel met regels vloeiend kan verlopen. Dat is nu niet het geval en ondertussen vindt er ook nog een verschuiving plaats van bevoegdheden.
De inwerkingtreding van de wet zorgt ervoor dat niet meer gehandhaafd kan worden op basis van de noodverordening, en zo ook geen invordering kan plaatsvinden. De verandering van het wettelijk kader, de verschuiving van bevoegdheden en het ontbreken van overgangsrecht heeft hiervoor gezorgd. Heb jij dus een handhavingsbesluit gekregen onder het stel van de COVID-noodverordeningen? Wil jij weten wat daar de juridische status van is? Neem gerust contact op met ons! We kijken graag mee naar jouw situatie.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Annelies Plooij

Annelies Plooij

Advocaat Milieu & omgeving

Stel gerust je vraag over Corona

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×