Corona | Dividenduitkering

Ondernemingen zijn momenteel druk met het afsluiten van het afgelopen boekjaar. Mogelijk liggen er dividendbesluiten die nog niet zijn uitgevoerd. Bestuurders zullen voorzichtig moeten zijn. Het moment waarop de uitkering daadwerkelijk wordt gedaan is cruciaal voor het bepalen van de continuïteitsverwachting en daarmee ook de mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid.

Wie bepaalt de bestemming van de winst?

De aandeelhoudersvergadering is in beginsel bevoegd om de winstbestemming te bepalen. Hier kan dus worden besloten dat er een (tussentijdse) uitkering wordt gedaan aan aandeelhouders. In de statuten kunnen hier andere regels over zijn opgenomen.

Het bestuur heeft het laatste woord

Het bestuur dient vooraf aan de uitkering altijd een balans- en uitkeringstest uit te voeren.

  • Balanstest: Een onderneming mag alleen uitkeren als het eigen vermogen groter is dan de wettelijke of statutaire reserves. Vrije reserves en het op de aandelen gestorte kapitaal mogen in beginsel wel worden uitgekeerd.
  • Uitkeringstest: De onderneming moet na de uitkering haar opeisbare schulden kunnen blijven betalen. Het moment van daadwerkelijke uitkering is hierbij beslissend, niet het moment van het besluit.

Geeft het bestuur geen goedkeuring, dan blijft het besluit dat de aandeelhoudersvergadering neemt zonder gevolg. Het bestuur weigert slechts toestemming indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat een uitkering ertoe leidt dat de liquiditeit van de vennootschap in gevaar komt. Dit is ook logisch omdat het bestuur namens de vennootschap handelt en dus ervoor moet zorgen dat uitkeringen alleen worden gedaan als de vennootschap dit kan dragen.

Advies

Als het bestuur ten tijde van de uitkering wist of had moeten weten dat de vennootschap na een uitkering in financiële moeilijkheden zou komen te verkeren, is het bestuur (hoofdelijk) aansprakelijk. Ons advies is dan ook: wees voorzichtig met dividenduitkeringen in deze onzekere periode. Worden dividenduitkeringen gedaan, zorg er dan voor dat de continuïteit van de onderneming niet in gevaar komt.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Marleen van den Broek

Marleen van den Broek

Advocaat Onderneming

Stel gerust je vraag over Corona

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×