Corona | Contract ontbinden, opschorten of opzeggen

Kun je onder een lopende overeenkomst uit? Hieronder schetsen wij een aantal mogelijkheden.

Ontbinding

Als sprake is van een tekortkoming door je wederpartij, dan kan de overeenkomst mogelijk ontbonden worden.

Is ontbinding niet contractueel uitgesloten, dan moet je de wederpartij eerst in gebreke stellen als hij zijn verplichtingen niet nakomt. Je geeft hem een redelijke termijn om alsnog na te komen. Komt de wederpartij niet na binnen deze termijn, dan kan de overeenkomst worden ontbonden tenzij ‘de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt’. Je wederpartij moet dit onderbouwen.

Door een succesvol beroep op ontbinding wordt je ‘bevrijd’ van de verbintenis. Dit wil zeggen dat je de verplichtingen uit de overeenkomst niet meer na hoeft te komen. Heb je al nagekomen? Dan moet dit ongedaan gemaakt worden (bijvoorbeeld terugbetaling). Is dit niet mogelijk, dan moet er een waardevergoeding plaatsvinden.

Opschorting

Uitvoering van de overeenkomst kun je opschorten, als:

  1. er sprake is van een opeisbare vordering. Dit wil zeggen dat de afnemer te laat moet zijn met bijvoorbeeld de betaling van een factuur;
  2. er ‘voldoende samenhang’ is tussen de vordering en de verplichting die wordt opgeschort;
  3. de nakoming van de vordering niet blijvend onmogelijk is.

Stel, aan deze voorwaarden is voldaan. Dan nog mag niet altijd opgeschort worden. Opschorting is namelijk een machtig pressiemiddel en kan in bepaalde omstandigheden disproportioneel zijn. Stel de wederpartij eerst in gebreke en houdt rekening met de belangen van de wederpartij. Ook kan opschorting zijn uitgesloten in de overeenkomst of de algemene voorwaarden.

Opzegging

Een andere mogelijkheid om mogelijk onder (uitvoering van de) een overeenkomst uit te komen is door opzegging. Hoe zeg je een contract op?

De meeste overeenkomsten bevatten een regeling waarin de opzegging van een contract is geregeld. Lees dus de overeenkomst en de algemene voorwaarden door. Vaak moet opzegging schriftelijk gebeuren en moet een opzegtermijn in acht worden genomen.

De wet bevat soms wel dwingend recht. Zo mag een huurovereenkomst voor bepaalde bedrijfsruimtes niet zomaar (tussentijds) worden opgezegd. Ook al staat in het contract dat tussentijds opgezegd kan worden, kunnen in de wet aanvullende voorwaarden staan. Belangrijk is dus dat nagegaan wordt of de wet een opzegregeling bevat over de betreffende overeenkomst.

Wat als de overeenkomst geen opzegmogelijkheid bevat? Aan de hand van de wettelijke bepalingen en de inhoud van het contract moet geoordeeld worden hoe het contract kan worden beëindigd. Hoofdregel is dat een contract voor een bepaalde tijd of een bepaalde opdracht slechts eindigt na afloop van de termijn of voltooiing van de opdracht. Bij een duurovereenkomst is als uitgangspunt opzegging mogelijk, maar geldt mogelijk een opzegtermijn en kan het zijn dat de wederpartij gecompenseerd moet worden.

 

Ons advies

Voordat je de overeenkomst beëindigt of de uitvoering opschort, raden wij aan om in overleg te gaan met je wederpartij. Waarschijnlijk ben je er beide niet bij gebaat dat een lopende overeenkomst eindigt. Is er een manier waarop er voor beide partijen een (tijdelijke) aanvaardbare oplossing kan worden bereikt, waarmee je samen deze tijd kunt doorkomen?

Besluit je in dit overleg dat de overeenkomst toch het beste kan eindigen, dan kun je dit ‘met wederzijds goedvinden’ doen. Deze mogelijkheid bestaat altijd. Leg de afspraken die je hierover maakt vast in een beëindigingsovereenkomst.

Wil de wederpartij niet meedenken en bieden bovenstaande opties niet direct een oplossing, dan kan mogelijk een beroep worden gedaan of overmacht of onvoorziene omstandigheden.
chtsbepaling ‘corona-proof’ is? Neem dan contact met ons op!


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Corona

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×