Corona | Bestuurdersaansprakelijkheid

De drempel om persoonlijk aansprakelijk te worden gesteld is hoog. Een ondernemer moet zo worden beschermd, dat hij nog wel risico’s durft te nemen. Deze risico’s moeten echter wel verantwoord zijn, zeker in tijden van crisis.

Maatstaf voor bestuurdersaansprakelijkheid

De maatstaf voor bestuurdersaansprakelijkheid is dat het handelen van de bestuurder dusdanig onzorgvuldig is geweest, dat hem een zogenoemd ‘ernstig persoonlijk verwijt’ kan worden gemaakt. Of sprake is van een ernstig verwijt dient te worden beoordeeld aan de hand van alle omstandigheden en is dus erg afhankelijk van de omstandigheden. Voorbeelden van onbehoorlijke taakvervulling zijn het handelen in strijd met het belang van de vennootschap, de statuten of de wet, of het verlenen van medewerking aan onverantwoorde dividenduitkeringen.

Op het moment dat er sprake is van faillissement dat direct te wijten is aan de ontwikkelingen omtrent het coronavirus, dan loopt de bestuurder in beginsel geen risico om aansprakelijk te worden gehouden, tenzij een bestuurder een ernstig persoonlijk verwijt gemaakt kan worden. Bij twijfel over de oorzaak van het faillissement, is het aan de bestuurder om aan te tonen dat het coronavirus de oorzaak van het faillissement is geweest.

Aansprakelijkheid ten opzichte van de Belastingdienst

Niet alleen derde partijen of de curator maar ook de Belastingdienst kan jou als bestuurder aansprakelijk stellen. Het is daarom belangrijk op tijd melding te doen van betalingsonmacht. Anders ben je als bestuurder mogelijk aansprakelijk in verband met niet-betaalde loonbelasting en omzetbelasting/btw. In verband met versoepeling van het beleid door de coronacrisis kan nu bijzonder uitstel van betaling van fiscale schulden worden aangevraagd. De exacte gevolgen van de versoepelingen moeten nog duidelijk worden.

We weten nog niet wat de exacte gevolgen van de coronaproblematiek gaan zijn. Maar het is verstandig om alvast te anticiperen op mogelijke aansprakelijkheidsrisico’s en verstandige keuzes te maken.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Marleen van den Broek

Marleen van den Broek

Advocaat Onderneming

Stel gerust je vraag over Onderneming

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×