Controlerapporten in handhavingskwesties: zware eisen!

U kunt op uiteenlopende manieren met handhaving in bestuursrechtelijke zaken te maken krijgen. Bijvoorbeeld als u zonder omgevingsvergunning een bouwwerk realiseert, niet aan geluids- of geurnormen voldoet of permanent een recreatiewoning bewoont. Dit zijn nog maar enkele van de vele situaties waarin er sprake kan zijn van normhandhavend optreden door de overheid. De overheid kan dat doen door een last onder dwangsom op te leggen of zelf in te grijpen (bestuursdwang). Bij niet nakoming van de opgelegde last onder dwangsom worden dwangsommen verbeurd en volgt een invorderingsbeschikking.

De invorderingsbeschikking
Een invorderingsbeschikking is kort gezegd de beslissing van de overheid om over te gaan tot invordering van verbeurde dwangsommen. Natuurlijk moet deugdelijk worden vastgesteld dat de last onder dwangsom niet is nagekomen en de overtreding niet tijdig is beëindigd. Die vaststelling wordt in een controlerapport vastgelegd.

Deugdelijk en controleerbaar
De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft zich in diverse uitspraken uitgelaten over de eisen die aan invorderingsbesluiten en controlerapporten worden gesteld.
Voorop staat dat  er sprake is van een deugdelijke en controleerbare vaststelling van relevante feiten en omstandigheden. Die waarneming van feiten en omstandigheden moet worden gedaan door een bevoegde en ter zake deskundige medewerker van de overheid. De ambtenaar die de controle uitvoert, moet dus een aangewezen opsporingsambtenaar zijn en dient ook verstand van zaken te hebben.

Het rapport moet schriftelijk worden opgesteld en in ieder geval de plaats, het tijdstip en de datum van de waarneming vermelden. Daarbij komt dat een inzichtelijke beschrijving van de door de controleambtenaar gehanteerde werkwijze moet worden opgenomen met daarbij een goede beschrijving van wat precies is waargenomen. Ten slotte moet het document ondertekend zijn door de ambtenaar die het heeft opgesteld en dient het rapport te zijn gedagtekend.

Een zorgvuldig rapport
In handhavingszaken staan vaak grote (financiële) belangen op het spel. Terecht stelt de Raad van State daarom zware eisen aan controlerapporten. De rechtspraak van de Raad van State laat echter zien dat overheden het in een aantal gevallen niet zo nauw nemen met de uitvoering van controles. In invorderingszaken kan  dat de overheid flink opbreken.

Hebt u vragen over dit onderwerp neem dan contact op met Peter Goumans, advocaat overheid en omgeving. Peter Goumans is bereikbaar via p.goumans@gca.nl of 0492-780 193.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×