Contracting of uitzending?

Contracting is een vorm van ‘aanneming van werk’: het contractingbedrijf neemt werk aan dat door werknemers wordt verricht die door het bedrijf zelf worden aangestuurd. De grens tussen contracting en uitzending is klein. Volgens de Stichting Naleving Cao voor Uitzendkrachten (SNCU) wordt contracting dan ook steeds vaker gebruikt als verkapte uitzendvorm, om de regels van de ABU-cao en de Waadi te omzeilen. Bovendien hoeft dan geen pensioenpremie afgedragen te worden aan het verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfonds in de uitzendbranche. Gelet op de inlenersbeloning die vanaf 30 maart 2015 voor uitzendkrachten geldt, wordt contracting nog aantrekkelijker.

Reden voor de SNCU om contractingbedrijven goed in de gaten te houden. Onlangs heeft het Hof Den Bosch zich gebogen over een zaak waarin SNCU tot de conclusie kwam dat de betreffende werkgever verschillende bepalingen van de ABU-cao heeft overtreden. De materiële benadeling van de werknemers werd door SNCU vastgesteld op € 345.328,00.

Werkgever in overtreding
De werkgever stelde in de procedure dat er geen sprake was van uitzending, maar van contracting. De werkgever verwees naar de aanneemovereenkomst die zij gesloten had met de opdrachtgever en stelde dat zij zelf toezicht en leiding heeft gegeven aan de werknemers. Het Hof vond dit echter onvoldoende om aan te nemen dat er sprake was van contracting in plaats van uitzending. Zij gaf aan dat er dient te worden gekeken naar de wijze waarop de drie partijen feitelijk uitvoering hebben gegeven aan de afspraken. De volgende feiten en omstandigheden acht het Hof daarbij van belang:

  • In het handelsregister wordt werkgever omschreven als een onderneming die zich toelegt op ‘het uitzenden en detacheren van personeel met name in de agrarische sector’;
  • De werkgever is met de werknemers doelbewust een uitzendovereenkomst aangegaan;
  • De loonstroken vermelden de woorden uitzendkracht en uitzendbedrijven;
  • De werkgever heeft pensioenpremie betaald aan STIPP (bedrijfstakpensioenfonds in de uitzendbranche).

Feit dat de werkgever toezicht en leiding gaf aan de werknemers deed het Hof af met de constatering dat werkgever hierin wellicht de opdrachtgever vertegenwoordigde.

Oordeel van het Hof
Het Hof komt vervolgens tot de conclusie dat er sprake is van uitzending en verplicht werkgever tot het naleven van de ABU-cao. Zij veroordeelt werkgever voorts tot nabetaling aan haar werknemers van hetgeen zij nog verschuldigd is bij juiste toepassing van de ABU-cao, wat neer komt op het voornoemde bedrag van € 345.328,00.

De overwegingen en conclusie van het Hof lijken ingegeven vanuit de visie dat schijnconstructies moeten worden aangepakt. De feiten die wijzen op contracting (aanneemovereenkomst, toezicht en leiding door werkgever en facturering per kilo en per uur geleverd werk) worden door het Hof weggewuifd.

Het is één van de weinige uitspraken waarin geoordeeld is over de grens tussen contracting en uitzending. We zijn dan ook benieuwd of de lijn die het Hof Den Bosch hiermee uitzet in de toekomst gevolgd zal gaan worden.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen, via 0493-352070.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Arbeid

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×