Continuïteitsbijdrage en vooruitbetaling voor zorgaanbieders

Het coronavirus leidt tot veel vragen bij zorgaanbieders. Waar sommige zorgaanbieders het werk nauwelijks aan kunnen, ligt bij andere zorgaanbieders het werk helemaal stil. Zorgaanbieders die door het coronavirus in financiële problemen terecht dreigen te komen, kunnen mogelijk aanspraak maken op de continuïteitsbijdrage en een vooruitbetaling. Met deze bijdrage kunnen vaste lasten, zoals personeels- en huisvestigingskosten, betaald worden. In dit artikel lees je of, en hoe, je aanspraak kunt maken op deze regelingen.

Wat houdt de continuïteitsbijdrage in?

Als zorgaanbieder kun je vanaf mei 2020 in aanmerking komen voor een maandelijkse continuïteitsbijdrage. De bijdrage heeft terugwerkende kracht tot 1 maart en loopt in beginsel tot 30 juni 2020. De continuïteitsbijdrage zal liggen tussen de 60% en 85% van de zorgkosten die onder normale omstandigheden door zorgverzekeraars wordt vergoed.

Je hoeft de continuïteitsbijdrage niet terug te betalen. Bij vaststelling van de voorlopige continuïteitsbijdrage wordt wel rekening gehouden met de reguliere productie gedurende de maanden dat deze van toepassing is. Ook eventuele hogere productie als gevolg van inhaaleffecten daarna, wordt later verrekend. Dit wil zeggen dat je na de coronacrisis mogelijk minder krijgt uitgekeerd van de zorgverzekeraars als je productie op dat moment hoger is dan normaal.

Kom ik als zorgaanbieder in aanmerking voor de continuïteitsbijdrage?

De continuïteitsbijdrage is bedoeld voor alle zorgaanbieders (met of zonder zorgcontract met een zorgverzekeraar) die zorg verlenen die op dit moment valt onder de basisverzekering of de aanvullende zorgverzekering (polis 2020). Er komen nog nadere voorwaarden voor aanspraak op deze bijdrage, maar deze zijn op dit moment nog niet bekend.

Aanvullende regeling op de continuïteitsbijdrage

De continuïteitsbijdrage is de algemene regeling, waarop je als zorgaanbieder een beroep kunt doen. Naast deze continuïteitsbijdrage bestaat er een aanvullende regeling voor zorgaanbieders die niet kunnen wachten op de continuïteitsbijdrage, dit is de zogenoemde vooruitbetaling. Deze vooruitbetaling kan al vanaf 20 april 2020 worden uitgekeerd. De vooruitbetaling is een aanvullende regeling voor een aantal specifieke groepen die mogelijk al eerder in ernstige financiële problemen kunnen komen. De vooruitbetaling is een eenmalige betaling en wordt later verrekend met je binnenkomende declaraties, vorderingen en de continuïteitsbijdrage.

Maak ik aanspraak op een vooruitbetaling?

Je maakt aanspraak op de vooruitbetaling als je als zorgaanbieder werkt in een van de volgende branches: eerstelijns laboratoria, mondzorg, kraamzorg, fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, wijkverpleging, zittend ziekenvervoer en zelfstandige behandelcentra in de medisch
specialistische zorg.

Hoe vraag ik een vooruitbetaling aan?

Vanaf 14 april kan de sector fysiotherapie de vooruitbetaling aanvragen. Vanaf 16 april is dit ook voor de sector mondzorg mogelijk en vanaf 20 april kunnen de overige sectoren de vooruitbetaling aanvragen.

Heb je vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met één van de advocaten van team onderneming.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Marleen van den Broek

Marleen van den Broek

Advocaat Onderneming

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×