Compensatieregeling transitievergoeding I is de werkgever verplicht om een slapend dienstverband te beëindigen?

Lees hier de update van dit artikel.

Sinds 1 juli 2015 is het als werkgever verplicht om de transitievergoeding te betalen aan een medewerker als deze op initiatief van de werkgever uit dienst gaat, wanneer deze werknemer 2 jaar of langer in dienst is geweest.

Compensatieregeling transitievergoeding goorts coppens deurne helmond

Hoe zit het nou precies bij een zieke werknemer?

Als een werkgever geen loondoorbetalingsverplichting meer heeft jegens de arbeidsongeschikte werknemer, dan staat de werkgever voor de keuze om ofwel het dienstverband te beëindigen (hetgeen betekent dat hij de transitievergoeding aan de werknemer moet betalen), ofwel het dienstverband slapend voort te zetten. In de praktijk wordt bewust gekozen om de arbeidsovereenkomst met ’deze werknemer niet op te zeggen. Het risico dat de werkgever in dit geval echter loopt, is dat de werknemer zich vóór de pensioengerechtigde leeftijd bij de werkgever kan melden als hij herstelt. Een werknemer die (gedeeltelijk) herstelt, kan zich namelijk opnieuw beschikbaar stellen voor het uitvoeren van werkzaamheden en een beroep doen op loonbetaling. Het dienstverband kan dus weer wakker worden.

Regeling compensatie transitievergoeding

Inmiddels is bekend dat de compensatieregeling waarmee werkgevers worden gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij het ontslag van langdurig arbeidsongeschikte werknemers in werking treedt. Op 26 februari 2019 is de Regeling compensatie transitievergoeding namelijk in de Staatscourant gepubliceerd. De wet en de regeling bepalen dat werkgevers de compensatie van de transitievergoeding die werkgevers vanaf 1 april 2020 kunnen aanvragen als zij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer ontslaan of hebben ontslagen vanaf 1 juli 2015.

Het oordeel

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelde op 27 juli 2016 dat het niet onrechtmatig is om het dienstverband slapend voort te zetten.  Er werd – kort gezegd – aangegeven dat dit weliswaar onredelijk lijkt, maar niet ernstig verwijtbaar aan een werkgever.

Begin januari 2019 oordeelde het Scheidsgerecht in de Gezondheidszorg, dat enkel oordeelt over geschillen in de zorgsector, anders. Een werknemer die niet langer meer te leven had, beriep zich onder meer op de Wet compensatie transitievergoeding en verzocht tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst onder betaling van de transitievergoeding Ondanks dat het gerechtshof eerder had geoordeeld dat er geen verplichting bestond voor de werkgever om over te gaan tot beëindiging, gaf het  aan dat, mede nu de werkgever gecompenseerd wordt door de Wet compensatie transitievergoeding, in dit geval op grond van goed werkgeverschap toch tot beëindiging moet overgaan. Dit arbitraal vonnis is niet in lijn met het oordeel van de reguliere rechtspraak  en volgt ook niet uit het Burgerlijk Wetboek.

Rechtbank Limburg

Het is dus voor het eerst dat een werkgever wordt verplicht om een slapend dienstverband te beëindigen. De vraag die hieruit volgde was of de rechtspraak zou volgen? Onlangs is duidelijk geworden dat dat niet zo is. Rechtbank Limburg denkt daar namelijk anders over.

Op 30 januari 2019 heeft de kantonrechter van rechtbank Limburg namelijk geoordeeld dat wanneer een zieke werknemer bijna de AOW-leeftijd heeft bereikt, en de arbeidsovereenkomst op korte termijn eindigt,  dit geen reden is voor het opheffen van het slapend dienstverband en het ontbinden van de arbeidsovereenkomst. De werknemer dient namelijk concrete omstandigheden aan te voeren waaruit blijkt dat het noodzakelijk is om de arbeidsovereenkomst vroegtijdig te beëindigen. Hetgeen de werknemer in deze uitspraak dus niet voldoende aannemelijk heeft gemaakt.

Conclusie

Dit brengt ons tot de conclusie dat wanneer een werknemer van mening is recht te hebben op beëindiging van het dienstverband wegens persoonlijke en financiële omstandigheden, deze omstandigheden van sterke dringende aard dienen te zijn wil de arbeidsovereenkomst ontbonden kunnen worden.

Hoe het verdere verloop van de rechtspraak gaat lopen is nog een vraag. Bij nieuwe ontwikkelingen brengen wij je vanzelfsprekend op de hoogte.

Vragen over de beëindiging van een dienstverband van een zieke werknemer?

Neem contact op met een van de advocaten van team Arbeid:

Maud Saes / (m.saes@gca.nl) / (0493-352070)

Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Wil je op de hoogte blijven van de juridische ontwikkelingen? Meld je dan GRATIS aan voor dé juridische nieuwsbrief!

Meld je aan voor de nieuwsbrief!


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Arbeid

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×