Compensatie voor ontslagvergoeding langdurig zieke werknemers

Sinds 1 juli 2015 is een werkgever een transitievergoeding verschuldigd aan een werknemer die wordt ontslagen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Veel werkgevers ervaren dit als onrechtvaardig. Dat is met name omdat een werkgever al twee jaar lang minimaal 70% van het loon heeft moeten doorbetalen en kosten heeft gemaakt voor re-integratie.

De Tweede Kamer heeft op 5 juli 2018 ingestemd met een wetsvoorstel voor compensatie van de transitievergoeding die bij een ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid dient te worden betaald aan een werknemer. Naar verwachting zal de wet op 1 april 2020 in werking treden. Werkgevers kunnen dan compensatie aanvragen voor transitievergoedingen die zijn betaald vanaf 1 juli 2015.

De regeling maakt geen onderscheid op basis van de manier waarop de arbeidsovereenkomst is gewijzigd. Hij is dus van toepassing bij ontslag via het UWV of kantonrechter, maar ook indien het dienstverband eindigt door middel van een vaststellingsovereenkomst.

Recentelijk is de Regeling compensatie transitievergoeding gepubliceerd, met daarin nadere regels voor het aanvragen en verstrekken van de compensatie. Het leek mij goed om de belangrijkste regels kort op een rijtje te zetten, zodat je als werkgever straks een succesvolle aanvraag kunt indienen:

Reden voor ontslag

Indien werkgever en werknemer besluiten om op basis van een vaststellingsovereenkomst uit elkaar te gaan, dan is in principe geen transitievergoeding verschuldigd. Toch wordt in de praktijk vaak een vergoeding betaald. Ook in die gevallen kan de werkgever recht hebben op een compensatie, tot maximaal het bedrag van de transitievergoeding. Het is dan echter wel noodzakelijk dat als reden voor het ontslag langdurige arbeidsongeschiktheid wordt genoemd in de overeenkomst.

Documenten bij aanvraag

Bij de aanvraag dienen de volgende documenten te worden ingediend:

Arbeidsovereenkomst;

  • Documenten waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid;
  • Indien de arbeidsovereenkomst niet is opgezegd na toestemming van het UWV: een verklaring van de werkgever dat de werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde, de periode gedurende welke de werknemer ziek is geweest en de naam van de behandelend bedrijfsarts;
  • Loonstroken waaruit blijkt welk loon is betaald tijdens ziekte;
  • Gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen
  • Bewijs van betaling van de (transitie)vergoeding. Bij betaling in termijnen zullen betalingsbewijzen moeten worden overlegd waaruit blijkt dat de hele vergoeding is voldaan.

 

De aanvraag voor compensatie kan worden ingediend zodra de wet in werking is getreden en dient uiterlijk zes maanden na betaling van de volledige vergoeding te zijn aangevraagd. Voor de oude gevallen geldt ook een termijn van zes maanden, vanaf inwerkingtreding van de wet. Dat betekent dat die aanvragen uiterlijk 30 september 2020 moeten worden ingediend.

Tot nu toe betreft het enkel nog een wetsvoorstel. De Eerste Kamer dient nog met de wet in te stemmen.

 

Mocht je naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebben? Neem dan gerust contact met me op!

Barbara Koolen  |  Advocaat arbeid
0493 – 35 20 70  |  b.koolen@gca.nl


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Arbeid

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×